alexa
Eskişehirspor'a destek ol, SMS gönder

KDV Değişiklikleri ve Getirdikleri

Tufan Çakır yazdı

10 Mart 2018 09:28
A
a
Yıl 1985. KDV yürürlüğe girdiği yıl. O yıllarda bende üniversitede yüksek lisansa başlamıştım. Tez konusu araştırırken tez danışman hocam Sayın Prof.Dr. Fazıl Tekin ve  Dekanımız, Bölüm başkanımız Prof. Dr. Aykut Herekman hocam KDV konusunda tez yazmamı önermişler ve sonunda da ‘KDV’nin fiyatlar üzerindeki etkileri’ adı altında tezi yazmıştım. Yıl 2018 bu yılar arasında KDV ile ilgili bir yazı veya düzenleme gördüğümde hemen ilgimi çeker ve o yıllardaki çalışmalarım aklıma gelir.
Geçen haftalarda Maliye bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın ‘KDV’de Değişiklikler Öngören Kanun Tasarısı’ ile ilgili açıklamalarda bulununca bu haftaki yazımı bu konuya ayırayım dedim. Dilimiz döndüğünce bu değişiklikleri belli başlıklar altında vermeye çalışacağım.
Bu kanun tasarısının amacı yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak, kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir. 
Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan Kanun Tasarısı oluşturulmuştur.
-En önemli düzenleme, indirim yoluyla giderilemeyen sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükellefe iade edilmesinin önünün açılmasıdır. 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. 
Uzun yıllardır oluşan devreden KDV’nin, değişik yollarla mükellefe mahsuben veya nakden iadesinin önü açılıyor.
Maliye Bakanlığı bütçe imkanlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.
- Esnafımıza KDV beyanında ihtiyari olarak kolaylaştırılmış beyan sistemi getiriliyor. Düzenlemeyle işletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklardır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir. Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.
- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir.
- Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır.
Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.
Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor. Sağlık hizmetleri dışındaki diğer hizmetler Katma Değer Vergisine tabi olmaya devam edecek.
-Bedelsiz teslim ve hizmetlere de KDV teşviği geliyor. Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri, özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, Kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları, gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri, Kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler, nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.
- Teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması amaçlanmaktadır. 
Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor. 
Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan sağlanıyor.
- İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmaktadır. 
Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. 
Zayi olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmaktadır. 
-Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkanı getiriliyor.
Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
-İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmektedir.
-Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesine imkan sağlanmaktadır.
-Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeni bir grup başkanlığı olarak Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı ihdas edilmektedir.
-Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.​
İşte kanun tasarısındaki başlıklar bunlar. 1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Kanunu 33 yıldır uygulanmakta. Zaman içerisinde Kanunda değişiklikler yapılmakla birlikte temel yapısı bugüne kadar çok önemli bir değişikliğe uğramamıştır. Bu değişiklikler önemli olmakla birlikte bir takım belirsizlikleri ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıklara ne kadar cevap verecek, bunu zaman gösterecek, diyerek yazımızı bitirelim.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat