alexa
Fast Express tepe banner kampanya 2

Eskişehir'de hepsi kiraya veriliyor! İşyerleri, büfeler...

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'de hepsi kiraya veriliyor! İşyerleri, büfeler...
A
a

Eskişehir'de, Odunpazarı Belediyesi çok sayıda büfe ve işyerini 3 yıllığına kiralamak için ilana çıktı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk
 3 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek ihale ile belediyeye ait Karapınar, Ihlamurkent mahallelerinde bulunan büfeler, Yenikent'te bulunan çay ocağı, Smer Mahallesi'ndeki oyun alanı, Cam  Seramik Sanatları Çarşısı'ndaki işyerleri kiraya verilecek. Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi'ne ait taşınmazların 3 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili ilanın detayları şöyle: 

İHALE İLANI

ODUNPAZARI BELEDİYESİ

1-İdarenin

Adresi: Yenidoğan Mah. Çamkoru Sok. No:4 Odunpazarı /ESKİŞEHİR

Telefon ve faks numarası: Tel: 0 222 213 30 30  / 2214 Faks:  0 222 227 96 07

Elektronik posta adresi    : opemlakistimlak@odunpazari.bel.tr

İhalenin Yapılacağı yer     : Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu

2-Mülkiyeti Odunpazarı Belediyesi adına kayıtlı olan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte, belirlenen muhammen bedeller üzerinden 3 yıllığına kiraya verilecektir. Basılı Evrak Bedeli 200,00 TL’dir.

Sıra

Kiralanan Yerin Adresi

Kiralanan Yerin
Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Karapınar Mahallesi Kayalıdere Sokak

Büfe

684,85 ₺ +KDV (Aylık)

739,64 ₺

03.08.2021

11:10

2

Ihlamurkent Mahallesi  Atadan Sokak

Büfe

1.667,42 ₺+KDV (Aylık)

1.800,81 ₺

03.08.2021

11:20

3

Cam ve Seramik Sanatları Çrş. No:18/17

İşyeri

914,87 ₺ (Aylık)

988,06 ₺

03.08.2021

11:30

4

Yenikent Mahallesi  Pazaryeri

Çayocağı

709,24 ₺ +KDV (Aylık)

765,98 ₺

03.08.2021

11:40

5

Sümer Mahallesi Sinanlı Sokak-Tezcan Sokak Kesişimindeki Park Alanı

Oyun Alanı

2.547,70 ₺+KDV (Aylık)

2.751,52 ₺

03.08.2021

11:50

6

Karapınar Mahallesi Şehir Sokak

Büfe

3.417,59 ₺ +KDV (Aylık)

3.691,00 ₺

03.08.2021

12:00

7

Karapınar Mahallesi Kırsal Sokak

Büfe

1.597,40 ₺ +KDV (Aylık)

1.725,19 ₺

03.08.2021

12:10

8

Cam  Seramik Sanatları Çarşısı No:18/14

İşyeri

1.188,70 ₺ (Aylık)

1.283,80 ₺

03.08.2021

12:20

9

Cam  Seramik Sanatları Çarşısı No:18/15

İşyeri

1.000,00 ₺ (Aylık)

1.080,00 ₺

03.08.2021

12:30


3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh belgesi, (e-devletten alınabilir)

 2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı (e-posta, irtibat için telefon numarası)

 3. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-devletten alınabilir)

 4. Noter Tasdikli imza beyannamesi,

 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

 8. Gerçek Kişinin Odunpazarı Belediyesine Borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

2- TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tebligat için adres beyanı vermesi,
2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu meslek grubu oda kaydı,
3-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Tüzel kişiliğin ortaklık yapısını, yetkili ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.
4-Noter Tasdikli imza beyannamesi, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
6- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
7- İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
8-Odunpazarı Belediyesine borcu olmadığına dair Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale günü tarihli alınan borcu yoktur yazısı.

ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin
( A ) veya ( B ) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4- Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

 1. Tedavüldeki Türk Lirası

 2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları

 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

5-Teminatların Teslim yeri :
Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen süresiz teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznesine yatırılması zorunludur.
6-İhaleye Katılamayacaklar:
2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
7-Dokümanlar Odunpazarı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Bürosundan ücretsiz görülebilir. Aynı adresten tablodaki ücret karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 8- İdare uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Ariman web reklam 2
1000
icon
Armut 26 Temmuz 2021 21:24

İşi gücü bıraktınız ihaleleri mi yayınlıyorsunuz Gazete misiniz belediyenin ihale bekçisimi?

3 1 Cevap Yaz
Kani

BÜTÜN İHALELERİ YAYINLAYIN.

0 0
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat