Müzzemmil Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri (Diyanet Meali & Dinle)

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Müzzemmil Suresi Okunuşu, Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri (Diyanet Meali & Dinle)
A
a

Müzzemmil Suresi, adını birinci ayette geçen "el Müzzemmil" kelimesinden almıştır. Mekke döneminde inmiş olan bu sure, toplamda 20 ayetten oluşur. Peygamber Efendimiz'in ibadet ve taat hayatını konu alan Müzzemmil Suresi'nin meal ve faziletine dair bilgiler sıkça araştırılmaktadır. Müzzemmil Suresi'ni ezberleyip okumak isteyenler için Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı önemli bir kaynaktır. İşte Müzzemmil Suresi'nin okunuşu ve daha fazlası...

Sütiş Eskişehir
Kazım Kurt Seçim 2024 DT haber içi
Müzzemmil Suresi, Mushaf'taki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü sırada yer alır. Kalem Suresi'nden sonra, Müddessir Suresi'nden önce Mekke'de inmiş olan bu sure, okunuşu ve fazileti ile bilinen önemli surelerden biridir. Müslümanlar, Müzzemmil Suresi'ni öğrenip okumak istediklerinde, faziletini ve doğru okunuşunu öğrenmek için araştırma yapmaktadır. İşte Müzzemmil Suresi'nin meali, Türkçe okunuşu ve tefsiri...

Müzzemmil Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
1.Ya eyyuhelmuzzemmilu.
2.Kumilleyle illa kaliylen.
3.Nısfehu evinkus minhu kaliylen.
4.Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.
5.İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.
6.İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.
7.İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
8.Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
9.Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
10.Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
11.Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.
12.İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.
13.Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.
14.Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
15.İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.
16.Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
17.Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.
18.Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.
19.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
20.İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.
 

Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
1.Ey örtünüp bürünen (Peygamber)!
2, 3.Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt.
4.Yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku.
5.Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz.
6.Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, (bu ibadetteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.
7.Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır.
8.Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O'na yönel.
9.O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyle ise onu vekil edin.
10.Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl.
11.Nimet içinde yüzen o yalanlayıcıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.
12, 13.Çünkü bizim yanımızda (kâfirler için) bukağılar vardır, cehennem vardır, boğazdan zor geçen yiyecekler vardır ve elem dolu bir azap vardır.
14.Yerin ve dağların sarsılacağı ve dağların akıp giden kum yığını olacağı günü (kıyameti) hatırla.
15.(Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, Firavun'a da bir peygamber göndermiştik.
16.Ama Firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
17.Hal böyle iken inkar ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden (kıyametten) nasıl korunursunuz?
18.O günle gök (bile) yarılır, Allah'ın vadi gerçekleşir.
19.Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
20.(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Müzzemmil Suresi Arapça Yazılışı:

Müzzemmil Suresi Dinle

Müzzemmil Suresi Okumanın Faziletleri:

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Müzzemmil Suresi'ni (vird olarak) okuyan kişiye, Allah-u Teâlâ dünya ve ahiretteki sıkıntılarını giderir." (Beyzâvî)
Bu sureyi 40 defa okuyan kişinin rızkı, ummadığı yerden gelir.
Müzzemmil Suresi'ni düzenli olarak okuyanlar, dünyevi ve ahiretiyle ilgili zorlukları kolaylaştırır.
Müzzemmil ve Kevser surelerini okumaya devam eden kişi, Resulullah'ı (s.a.v) rüyasında görür.
Ürkek bir çocuğa okunduğunda, Allah'ın izniyle şifâ olur.
"Allah, Müzzemmil Suresi'ni okuyan kimseden dünya ve ahiret zorluklarını giderir."
 

Müzzemmil Suresi Kuran'ın Kaçıncı Sayfasındadır?

Müzemmil Suresi 29.cüzde 573. sayfadadır. Mekke döneminde inmiştir, 20 âyettir ve Sûre, adını birinci âyette geçen “elMüzzemmil”kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. 

Müzzemmil Suresi Hakkında Bilgi

Müzzemmil Suresi, Kur'ân-ı Kerîm'in yetmiş üçüncü suresidir. Sure, Resûlullah'a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden ayetlerle başlar. Kıyamet gününde gerçekleşecek olaylardan bahsedilir ve ahiretteki ceza ile hesaplaşma detayları anlatılır. Surenin son bölümlerinde ise mümin kişilerin ibadet yüklerinin hafifletildiği vurgulanarak, Allah'ın rahmet ve lütfuna işaret edilir.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi