alexa

Prof.Dr. Alper Çabuk

Makbul puanlar

Oysa ki, bu köşeden sık sık yazdığım gibi, bir bilimsel faaliyetin topluma katkısı, toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarına temas etmesi ve onların yaşamlarını olumlu yönde etkilemesi, toplumsal olarak yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bulgular ortaya koyması, bana göre birçok akademik alan için bilimsel faaliyetlerin en öncelikli hedefleri arasında görülmeli

11 Şubat 2019 08:39
A
a
Bir öz eleştiri yapmak gerekirse, ülkemizde akademik camiada büyük ölçüde yapılacak bireysel akademik faaliyetler, akademisyenler tarafından ne yazık gerçekleştirilecek faaliyetin akademik yükseltmede ya da performans değerlendirmesinde kaç puan alınmasını sağlayacağı doğrultusunda yapılmaya çalışılıyor. Eğer bu akademik faaliyet puan getirmiyorsa ya da düşük puan getiriyorsa, genellikle akademisyenler tarafından tercih edilmiyor. Oysa ki, bu köşeden sık sık yazdığım gibi, bir bilimsel faaliyetin topluma katkısı, toplumu oluşturan bireylerin yaşamlarına temas etmesi ve onların yaşamlarını olumlu yönde etkilemesi, toplumsal olarak yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bulgular ortaya koyması, bana göre birçok akademik alan için bilimsel faaliyetlerin en öncelikli hedefleri arasında görülmeli. İşte bu hafta Salı ve Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi katkısıyla gerçekleştirilecek olan “Özel Gereksinimli Bireyler (OGB) İçin Afet Risklerinin Azaltılması” çalıştayı, ülkemizde bugüne kadar yeterince fark edilememiş, dikkat çekmemiş çok özel ve önemli bir konuda toplumunazımsanmayacak bir bölümünü oluşturan, ama ne yazık ki çoğu kez birçoklarımız tarafından yeterince önemsenmeyen milyonlarca özel gereksinimli bireyin yaşamlarına dokunmayı hedefliyor.
Özel gereksinimi olan bireyler genellikle farklı alanlar açısından farklı şekillerde sınıflandırılabiliyor. Örneğin özel gereksinimli bireylerin eğitimi açısından yapılan sınıflandırmalarda; zihinsel yetersizlik, öğrenme güçlükleri, duygu ve davranış bozuklukları, ileri derecede ve çoklu yetersizlikler, görme ve işitme güçlükleri, iletişim bozuklukları, bedensel yetersizlikler ve bedensel engellilik, üstün zekalı ve üstün yetenekliler özel gereksinimli bireyler olarak ele alınıyor. Konu afet riskleri karşısında özel gereksinimli bireyleri sınıflamak olunca bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bireylerin sayısı daha da artıyor. Zira afet riskleri söz konusu olunca, o ülkenin anadilini yeterince konuşamayan kişiler, süreğen hastalıkları olan kişiler gibi çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren tüm bireyler, özel gereksinimi olan bireyler olarak değerlendiriliyor. Böyle bir değerlendirme dahilinde yapılmış bir istatistiksel değerlendirme olmamakla birlikte, afetler açısından özel gereksinimli bireyler belki de toplumun neredeyse yüzde 15’lik ,belki de daha yüksek oranda bir bölümünü kapsıyor. İşte bu çalıştay, puana değil, bilimin insan hayatına temas etmesine, milyonlarca kişinin hayatlarını olumlu etkilemesine ve değiştirmesine yüksek düzeyde katkı sağlıyor. Yönetmeliklerde, yönergelerde yer alan akademik faaliyetlerin karşılarında yazan puanları değil, insanların vicdanlarında, manevi dünyalarındaki puanları, makbul olan puanları hedefliyor. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarında konuya ilişkin çalışmalar yapan tüm paydaşların, ayrıca özel gereksinimli yurttaşlarımızın katılımına açık olan bu çalıştaya konusunda uzman 500’e yakın kişinin katılması bekleniyor ki, bu, Eskişehir’de gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin ortalamasının çok üzerinde bir rakam... İki gün boyunca olası afetlerin özel gereksinimli bireyler için yaratabileceği risklerin azaltılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar, çeşitli disiplinlerden uzman ve uygulamacıların konuyu sosyal, ekonomik, yasal, psikolojik ve teknik boyutlarıyla ele aldığı sunumlarla ve çeşitli grup çalışmalarıyla tartışılacakçalıştayda, özel gereksinimli bireylerin olası afet hallerinde ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hazırlıkların yapılmasına yol gösterecek sonuçlara ulaşılması amaçlanıyor.
Makbul puanlara hizmet eden bu tür bilimsel faaliyetlerin zihinlerdeki öneminin artması ümidiyle herkese iyi haftalar dilerim.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat