Miraç Nedir? Kur'an-ı Kerim'de Miraç Olayı Nasıl Anlatılır? Miraç Gecesi Neler Yaşandı?

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Miraç Nedir? Kur'an-ı Kerim'de Miraç Olayı Nasıl Anlatılır? Miraç Gecesi Neler Yaşandı?
A
a

Miraç Kandili ne zaman, bugün kandil mi soruları, Recep ayı devam ederken ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların yoğunlaştığı konulardan oldu. Miraç, İslam dininde Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen önemli bir olaydır. Müslümanlar tarafından manevi bir heyecanla beklenen Miraç Kandili 6 Şubat Salı günü idrak edilecek. Bu önemli günde Miraç gecesi yaşanalar merak ediliyor. Peki Miraç nedir? Kur'an-ı Kerim'de Miraç olayı nasıl anlatılır? Miraç Gecesi neler yaşandı? Bu yazımızda merak edilenleri sizler için derledik.  

Sütiş Eskişehir
Kazım Kurt Seçim 2024 DT haber içi

Hz. Muhammed'in yaşadığı zorlu dönemleri bir nebze olsun hafifletmek, teselli etmek ve ödüllendirmek adına Miraç olayı gerçekleşti.

Miraç, İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Cebrail (Cebrail Aleyhisselam) rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği olağanüstü bir olaydır. Bu olay, peygamberin manevi yolculuğunu ifade eder.

Miraç, Hz. Muhammed'in Rabb'iyle özel bir mülakata eriştiği, semavi emirlerin ve bilgilerin kendisine iletilip vazifelerin verildiği bir gece olarak kabul edilir. Müslümanlar, bu gecede yapılan bu olağanüstü yolculuğu hatırlayarak ibadetlerini arttırır ve dualar ederler. Peki Miraç nedir? Kur'an-ı Kerim'de Miraç olayı nasıl anlatılır? Miraç gecesi neler yaşandı?  İşte cevabı...

Miraç Nedir?

Miraç, kelime anlamı olarak yükselmek, göğe çıkmak anlamına gelir. İslam inancına göre ise Miraç, Hazreti Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın daveti üzerine Cebrail (Cebrail Aleyhisselam) rehberliğinde, beden ve ruh olarak yüksek semalara yükselip Allah'ın huzuruna varmasıdır. Bu olay, birçok hadiste ve Kur'an'da geçen bir mûcize olarak kabul edilir.

Miraç, İslam tarihinde büyük bir öneme sahiptir ve Müslümanlar için manevi bir olaydır. Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesine denk gelir ve Müslümanlar bu geceyi ibadetle, dua ve zikirle geçirirler. Miraç, peygamberin manevi yükselişi, ilahi huzura varışı ve semavi emirlerin alınışı gibi önemli olayları içerir.

Miraç Gecesinin Anlamı Ve Önemi Nedir?

Miraç Gecesi, İslam inancına göre Receb ayının 27. gecesinde gerçekleşen önemli bir olaydır. Miraç kelime anlamı olarak "göğe çıkma" veya "yükselme" anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hicretinden 18 ay önce meydana gelmiştir. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği olaydır.

Bu gece, peygamberimizin ruhsal deneyimleriyle birlikte, insanların ulaşamayacakları manevi alemlere varmasıyla önemli bir hadise olarak kabul edilir. Miraç Gecesi, her yıl özel bir şekilde anılır.

İslam alimleri tarafından Miraç Gecesi'nin Kadir Gecesi'nden sonra en faziletli gece olarak değerlendirildiği ifade edilir. Miraç Gecesi, İslam dünyasında ibadet, dua ve manevi yükselişin yoğun bir şekilde yaşandığı, Müslümanlar için özel bir zaman dilimidir.

Ayrıca, Müslim hadis kitabında geçen bir rivayette, Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e üç önemli şeyin verildiği belirtilir: Beş vakit namazın farz kılınması, Bakara Suresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiği müjdesi. Bu, Miraç Gecesi'nin İslam toplumunda özel bir yerinin olduğunu ve Allah'ın peygamberine önemli nimetler verdiği bir gece olduğunu vurgular.

Miraç Gecesi Neler Yaşandı?

Miraç Hadisesi, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in (s.a.s), Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde gerçekleşen olağanüstü bir olaydır. Recep ayının 27. gecesinde Miraç Gecesi olarak bilinen bu olayda, Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, ardından semaya ve yüce alemlere yükseldi. Bu muazzam yolculukta, Hz. Muhammed "Burak" adlı mucizevi bir varlıkla seyahat etti.

Miraç Gecesi'nde Peygamberimiz, Cebrail (a.s) ile birlikte Mekke'den Kudüs'e, oradan da semaya yükseldi. Bu muazzam yolculuk sırasında her katında farklı peygamberlerle buluştu. Sırasıyla Hz. Adem, Hz. İsa ve Yahya, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve son olarak Hz. İbrahim ile görüşerek öğütler aldı. Yedinci kat semada Cebrail'in eşlik ettiği noktadan sonra, peygamberimiz Refref vasıtasıyla Allah'la özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu olayın ardından Peygamber Efendimiz, ümmetine beş vakit farz namazın müjdesini getirdi. Miraç Gecesi aynı zamanda, "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayetinin indirildiği özel bir gecedir. Bu olay, İslam inanışında büyük bir öneme sahip olarak kutlanır ve Müslümanlar için manevi bir yükseliş ve dua zamanı olarak kabul edilir.

Miraç Gecesinde Cennet ve Cehennem Gösterildi

Bazı rivayetlere göre mi‘racdan dönüş sırasında kendisine cennet ve cehennem ile buralarda bulunacak insanların durumları gösterildi. Nihayet Hz. Peygamber Mekke’den ayrıldığı noktaya getirildi.Söz konusu hadislerin baş kısmında yer alan ve mi‘racın Hz. Peygam­ber “uyku ile uyanıklık arasında” bir durumdayken başladığını, uyandığında kendisini Mescid-i Harâm’da bulduğunu belirten ifadeler dolayısıyla (Buhârî’deki rivayetlerin birinin sonunda [“Tevhîd”, 37; Taberî, XV, 5] “Peygamber uyandı ki Mescid-i Harâm’dadır” denilmektedir) bu olayın bedenle gerçekleşen bir yolculuk mu olduğu, yoksa bunun bir tür rüyada vuku bulan ruhanî bir durum mu olduğu hususunda erken dönemden itibaren tartışmalar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XV, 5; İbn Kesîr, V, 40-41).

Miraç Gecesinde İnen "Amenerrasulü Duası" Okunuşu

 

Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)

Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus'ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve'aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil 'aleynâ isran kemâ hameltehu 'ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va'fu 'annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ 'ale-lkavmi-lkâfirîn(e) (Bakara-286)

 

Amenerrasulü Duası Türkçe Anlamı

" Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

Amenerrasulü Duası Faziletleri

1 - "Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur." (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

2 - Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edildi ki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir." (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558)

3 - Ebû Mesut el-Bedrî'den (radıyallahu anh) rivayete göre Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

"Her kim Bakara sûresinin sonundaki iki âyet-i celîleyi (Âmene'r-Rasûlü) her gece okursa ona kifayet (ona yeter) eder." (Buhârî, Megâzî, 12; Müslim, Müsâfirin, 255; Tirmizî, Sevâbül-Kur'ân, 4)

Kur'an-ı Kerim'de Miraç Olayı Nasıl Anlatılır?

Kur’an-ı Kerim’de bu hadisenin İsra kısmı mealen şöyle anlatılır: “Bir gece, kendisine ayetlerimiz­den bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan, çev­resini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah noksan sı­fatlardan münezzehtir. O işitendir, görendir.” (İsra 1)

O yıl, Hz. Peygamber s.a.v. hem eşi Hz. Hatice r.anha’yı hem de O’nu koru­yup destekleyen amcası Ebu Talib’i kaybetmişti. Bunların yanı sıra peş peşe yaşanan türlü sıkıntılar o se­neyi “hüzün yılı”na dönüştürmüş­tü. İşte böyle bir zamanda, Efen­dimiz s.a.v.’i teselli eden, destekleyen, güven ve itminan veren Miraç, kı­yamete kadar bütün müslümanlar için de bir lütuf olmuştur. Bu lütuf, Efendimiz s.a.v.’in “Namaz mü­minin miracıdır.” (Münavî, Feyzü’l-Kadir 1/497) hadis-i şerifinde müjdelenmiştir.

Rasul-i Ekrem s.a.v. Miraç ile hiçbir beşerin ulaşamayacağı bir maka­ma yükseltildiğinde Yüce Rabbini şu ifadelerle övdü: “Ettehiyyâtü lillâhi ve’s-selâvâtü ve’t-tayyibât: En güzel övgüler, selamlar, ibadet ve taatler Allah’a mahsustur. O’na layıktır.”

Bunun üzerine Hak Tealâ buyurdu ki:

“Es-selâmü aleyke eyyühe’n-ne­biyyü ve rahmetullâhi ve be­rekâtüh: Selam sana olsun ey Nebi! Allah’ın rahmeti ve bereketi de sana olsun.” 

Ardından Rasulullah s.a.v. de:

“Es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdilla­hi’s-salihîn: Selam bize ve Allah’ın sâlih kullarına olsun.” dedi.

Bu selamlaşmaya şahit olan Ceb­rail a.s. ve bütün melekler;

“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasû­lüh: Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve rasulüdür.” dediler. (Kurtubî, Tefsir; İbn Nüceym, el-Bahrü’r-Râik)

Miraç hediyesi nedir?

Efendimiz s.a.v. Miraç’tan döner­ken ümmeti için üç büyük hediye getirmiştir:

• Günde beş vakit namaz.

• Bakara suresinin son iki ayeti.

• Ümmetinden Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayanların, azap görse dahi eninde sonunda cennete gireceği müjdesi.

Namaz, kıyamete kadar gelecek her mümine verilmiş en büyük ikramdır. Bu gecede ikram edilmesinin özel bir manası vardır. O olmadan manevi yükseliş, yüce Allah’a yakın­lık olmaz.

Böyle mukaddes zamanlar mümin­ler için bir ganimettir. Miraç kandi­lini Allah Tealâ’nın mağfiretine ulaşmak için fırsat bilmeli, gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla ihya etmeye çalışmalıdır.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi