Yok artık Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi 18 Ocak 2024 Perşembe tarihli, “Anadolu Üniversitesi bölüm kapatıyor” başlıklı yazım üzerine bir cevap ve düzeltme açıklaması yayınlamış. Önce söz konusu yazıdan bahsedelim, sonra da Anadolu Üniversitesi’nin atanmış yönetimine iki çift laf edelim.

25 Ocak 2024 09:06
A
a
Sütiş Eskişehir
Kazım Kurt Seçim 2024 DT haber içi
Anadolu Üniversitesi 18 Ocak 2024 Perşembe tarihli, “Anadolu Üniversitesi bölüm kapatıyor” başlıklı yazım üzerine bir cevap ve düzeltme açıklaması yayınlamış.
Önce söz konusu yazıdan bahsedelim, sonra da Anadolu Üniversitesi’nin atanmış yönetimine iki çift laf edelim.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün kapatılacağına ilişkin bir yazı yayınlamıştım. Özetle, “Üniversite yetkileri ‘Bölüm kapatmıyoruz, öğrenci alımını durduruyoruz” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor” demiştim. Nitekim Üniversite yönetiminden gelen cevap ve düzeltme metninde, haberimin tamamıyla doğru olduğu teyit ediliyor. 
Şener Şen’in meşhur ‘Banker Bilo’ filminde “Yaptım; ama bi sor niye yaptım?” repliği meşhurdur. Özetlemek gerekirse Anadolu Üniversitesi de “Bölüm kapatıyoruz, ama bi sor; niye kapatıyoruz?” mealinde bir basın açıklaması yapmış. Anadolu Üniversitesi’nin atanmış yetkilileri özetle “Bölüm kapattık demeyelim. Masraflı olduğu için öğrenci alımını durdurduk” diyerek, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nün kapatıldığını kabullenmiş oluyorlar. “Şu iddian yalandır!’ diyemiyorlar. Çünkü yazdıklarımın hepsinin doğru olduğunun onlar da farkındalar.
Anadolu Üniversitesi yetkililerine tavsiyem, bütün bölümleri kapatmalarıdır. Sonuç olarak “Şu mektepler olmasa, maarifi ne güzel idare ederim” diyen Abdülhamid dönemi eğitim bakanı Emrullah Efendi’nin yolundan gidiyorlar. Bütün bölümleri kapatsınlar, bak nasıl tasarruf ediyorlar…
Kanunlara göre Anadolu Üniversitesi yönetiminin cevabını yayınlamak zorunda değilim. Ancak basın ahlak ilkeleri nedeniyle, noktasına ve virgülüne dokunmadan yayınlıyorum.
Bu arada…
AÜ yönetiminin açıklamasının sonunda da “… Köşe yazılarının web sitesinden kaldırılması hususunu bilginize sunarız…” ifadelerinde bulunulmuş.
Yok artık Anadolu Üniversitesi!.. 
Bir emirle rektör olanlar ve bir emirle dekan olanlar, yine bir emir vererek özgür basını susturabileceklerini mi zannediyorlar? Köşe yazımız olduğu yerde duruyor ve hiçbir güç onu kaldıramaz. Eğer ki tek kelime yalanımız varsa ve siz yasal yollara başvurmazsanız hatırımız kalır…
Lafı daha fazla uzatmıyor ve Üniversite yönetiminin açıklamasını yayınlıyorum. Takdir milletimizindir…

Sayın İlgili,
Gazeteniz ve web sitenizde yayınlanan ve Resim-İş Öğretmenliği Programımız ile ilgili çeşitli iddiaların yer aldığı haberinize ilişkin cevap ve düzelteme hakkımızı kullanmak üzere yayınlanmasını talep ettiğimiz metni iletiyorum. 
İlginiz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP VE DÜZELTME METNİ

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 9 Sayılı kararında yer alan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında atamaya esas olan “Görsel Sanatlar Öğretmenliği” alanına, Fakültemiz Resim İş Öğretmenliğinin yanı sıra Üniversitemizde bulunan Resim, Heykel, Baskı Sanatları lisans programlarını tamamlayan mezunlar da başvuru yapabilmektedir. Bu lisans programlarında öğrenim gören üniversitemiz öğrencilerine, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının pedagojik formasyon eğitimine ilişkin aldığı kararlar çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimi de verilmektedir. Dolayısıyla Üniversitemizde, Görsel Sanatlar Öğretmenlik alanına öğretmen yetiştiren 4 farklı lisans programı yer almaktadır. Görsel Sanatlar Öğretmenlik alanına ilişkin olarak Üniversitemizdeki iki ayrı fakültede, aynı amaca yönelik derslikler, atölyeler, laboratuvarlar vb. alt yapı ortamlarının sürekli olarak desteklenmesine ve geliştirilmesine ihtiyaç duyulmakta ve buna yönelik maliyetler ortaya çıkmaktadır.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Öğretmenliği Programında, 7 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin 3’ünün lisansüstü eğitimi, ilgili alandaki doktora programında olmayıp sanatta yeterlik programındadır. Yine bu kişilerin doçentlik alanları da eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında değildir. İlgili anabilim dalında son 4 yılda 4 öğretim üyesi emekli olmuştur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinde Görsel Sanatlar Öğretmenlik alanına esas olan bölümlerde, 13 öğretim üyesi mevcut olup bunların çoğunluğu halihazırda üniversitemizin farklı birimlerinde görev yapmaktadır.
2023-2024 öğretim yılında Resim-İş Öğretmenliği Programında ilan edilen 62 kişilik kontenjana yetenek sınavı ile 37 öğrenci; 2022-2023 öğretim yılında ise 39 öğrenci kayıt yaptırmış, kontenjanlar doldurulamamıştır. Ayrıca, MEB tarafından yapılan Görsel Sanatlar Öğretmeni atama kontenjanları her geçen gün azalmakta, bu da Resim-İş öğretmenliği anabilim dallarının, kendi lisans programlarına, öğrencilerin farklı sanat dallarında yetiştirilmesine yönelik ders ve atölyeler eklemelerine yol açmaktadır. Bu da tek bir anabilim dalı bünyesinde, neredeyse bir Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan 4-5 farklı lisans programının eğitiminin verilmesi gibi bir maliyet ve verimsizlik ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Üniversite Senatomuz, tüm bu hususları dikkate alarak, 2024-2025 öğretim yılında, Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği programına kontenjan verilmemesini uygun bulmuş ve Yükseköğretim Kurulu’na iletmiştir. Kayıtlı tüm öğrenciler mezun oluncaya kadar program eğitime devam edecektir.
Üniversitemiz sanat eğitimine her zaman önem vermiş; Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Baskı Sanatları, Cam, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Sanatlar, Heykel, Seramik ve Resim Bölümü ile; Engelliler Entegre Yüksekokulu bünyesindeki Grafik Sanatlar ve Seramik Bölümleri ile sanat eğitimi vermeye ve sanatçı yetiştirmeye devam edecektir.
Gerçekle ilgisi olmayan bu iddia ve haberlerin Anadolu Üniversitesini kamuoyu nezdinde zan altında bırakmak maksatlı olduğu açıktır. Herhangi bir belgeye dayanmadan, basit bir araştırma ile gerçeği öğrenilebilecekken hiçbir resmî kaynağın görüşü alınmadan asılsız iddiaları haber olarak sunmak ve web sitesi üzerinden yayınlamak kasıtlı ve art niyetli bir davranış olup en basit tabiriyle medya gücünün kötüye kullanılmasıdır. Bu iddia ve isnatları reddettiğimizi ve bu iddia ve yayınlara ilişkin yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Bu doğrultuda söz konusu asılsız haberlere ilişkin cevap ve düzeltme metnimizin yayınlanarak hiçbir gerçekliği olmayan köşe yazılarının web sitesinden kaldırılması hususunu bilginize sunarız.
Anadolu Üniversitesi
 
1000
icon
dağ çiçekleri 25 Ocak 2024 18:12

Cart curt yırt at çöpe

0 0 Cevap Yaz
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi