Eskişehir 2. İcra Ceza Mahkemesi'nden ilan

A
a

Sayı : E.15916618-2022/151-Ceza Dava Dosyası

T.C.ESKİŞEHİR 2. İCRA CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.15916618-2022/151-Ceza Dava Dosyası
İLAN

Şikayet dilekçesinde özetle; sanığa karşı açılan Sincan 3. Aile Mahkemesi'nin 2012/517 Esas 2012/601 karar sayılı ilam gereği aylık 750,00 TL iştirak nafaka ödenmesine karar verildiği, ilamda belirtilen aylık nafaka tutarının güncellenerek 943,05 TL olarak uygulandığını, belirtilen nafaka ilamının Eskişehir 5. İcra Müdürlüğü'nün 2016/4198 Esas sayılı dosyası ile icraya konulduğu ve takibin kesinleştiğini, sanığın işbu şikayet tarihine kadar ödemesi gereken aylık nafaka bedellerini ödemeyerek, geliri bulunmayan müvekkili zor durumda bıraktığını, bu nedenlerle sanığın İİK 344 maddesi gereği nafakaya ilişkin karara uymaması nedeni ile üç ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini talep ettiğişikayet dilekçesi Süleyman ve Hatice oğlu, 13/07/1959 Eskişehir doğumlu. Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yıldıztepe Mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET GÜNEŞ'e tebliğ edilemediğinden,
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince sanığa Türkiye Genelinde yayımlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
CMK 195. maddesine göre tebliğe rağmen yapılacak olan Eskişehir 2. İcra Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda 08/05/2023 günü saat:09:30'daki duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu İLAN OLUNUR.

#ilangovtr   BASIN NO: ILN01811661

 
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat