Çocuklu ailelere 5 bin TL destek: Hemen başvurun!

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Çocuklu ailelere 5 bin TL destek: Hemen başvurun!
A
a

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında maddi sıkıntı içinde olan hanelerdeki öğrencilere yönelik yapılan yardımlar mart ayında zamlı olarak gerçekleştirildi. Peki, SED yardımları ne zaman tekrar zamlanacak? İşte detaylar...

Sütiş Eskişehir

Maddi imkanları kısıtlı hanelere destek olmak için sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamındaki yardımlar, mart ayında zamlı olarak hesaplara yatırıldı. 2024 yılında yapılan zamlarla ortalama 5330 TL'ye yükselen SED yardımları, önümüzdeki dönemde de zamlanacak mı? İşte detaylar...

Ocak ayında memur maaş katsayısına göre yapılan düzenleme ile SED yardımı yaklaşık %50 oranında artmıştı. Bu zamlı tutarlar şubat ve mart aylarında da geçerliliğini korudu.

SED yardımları ve diğer sosyal yardımlar, altı ayda bir memur maaş katsayısına göre güncelleniyor. Bu nedenle, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da SED yardımlarındaki artışı belirleyecek.

Haziran ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına bağlı olarak SED yardımlarında da önemli bir artış bekleniyor. Zam oranı netleşince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya platformları aracılığıyla duyuru yapılacak.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti Nedir?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

Ekonomik destek hizmeti ne şekilde yapılır?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

Kimler sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanabilir?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

Başvuru nereye yapılır? SED Hizmeti kapsamında müracaatçılardan istenecek belgeler nelerdir?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek  başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir. 

Ödeme miktarları nasıl belirlenir?

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

 Ekonomik destek ödemesi aynı hanede kaç kişiye verilmektedir?

Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek yapılmaktadır. Hakkında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Süreli verilen ekonomik destek ödemesi nasıl kesilir?

Süreli ekonomik destek alan kişilerin periyodik olarak takipleri yapılır. Ekonomik desteğin verilmesini gerektiren nedenin ortadan kalkması veya hayatını kendi imkânlarıyla sürdürebileceği kanaatinin oluşması halinde süreli ekonomik destek ödemesi durdurulur.

İl Müdürlüğü ve SHM Müdürlüğünce doğrudan inceleme başlatacağı durumlar nelerdir?

Desteğe ihtiyacı olan kişilerin doğrudan il müdürlüklerine ya da sosyal hizmet merkezlerine başvurmaları beklenmeksizin, ekonomik desteğe ihtiyacı olduğu duyulan, tespit edilen ya da basında yer alan haberlerin ihbar kabul edilerek ilgili müracaatçılar hakkında gerekli işlemler derhal başlatılır.

Başvurular hangi kıstaslara göre değerlendirilir?

Muhtaçlık durumunun belirlenmesinde kişi ve aile bireyleri hakkında araştırma ve yaşadığı mahallinde yapılan sosyal inceleme sonucunda karar verilmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte  yer alan muhtaçlık tanımına uygun bir değerlendirme yapılabilmesi için, aile bireylerinin gelir durumu, ailenin gideri, sağlık durumları,  eğitim harcamaları, diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları yardımlar ile akraba ve yakınlarından elde ettikleri gelirler öncelikle göz önünde bulundurulup, özellikle bölgesel koşullar dikkate alınarak aile birliğinin ve çocuğun sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyacağı destekler, kişinin kendi kendine yeterli olmak için çabası ile sorunlarla baş etme gücü değerlendirilerek  Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına meslek elemanının sosyal inceleme raporunda önerisi, komisyonun kararı, ödemeye yetkili makamın onayı ile karar verilmektedir.

Ayrıca Sosyal ve ekonomik destek hizmeti için ayrılan kaynakların sınırlılığı,  kişilerin aldıkları destekler nedeniyle bağımlı bir nüfus oluşmaması ve çalışan  kişilerin  aldığı ücretten daha fazla yardım ve destek ödemesinin yapılmaması ilkesi çerçevesinde vakalar değerlendirilmektedir. 

Ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocuklar ve aileleri izlenmekte midir?

Ekonomik destek verilen çocukların durumları İl Müdürlükleri veya bağlı birimi olan sosyal hizmet merkezlerinde sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog olarak görev yapan meslek elemanları tarafından aileler yönetmelik gereği en geç 3 aylık süreler ile izlenmesi gerekmektedir.

Engelli evde bakım ödemesinden yararlanan çocuk için süreli ekonomik destek ödemesi yapılabilir mi?

Engelli evde bakım ödemesinden yararlanan çocuklar için aynı anda süreli ekonomik destek ödemesi yapılamaz; ancak aynı ailede başka bir bireyin engelli evde bakım hizmetinden yararlanması ekonomik destek yapılmasına engel teşkil etmez. SED için ailenin elde ettiği gelir ve muhtaçlık kriteri göz önünde bulundurulur.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlarda kalanlar için ekonomik destek ödemesi yapılabilir mi?

Korunma kararı alınmadan yatılı olarak MEB bağlı yurtlarda kalıp öğrenim gören ve yaz tatili süresince aileleri yanında kalan çocukların ekonomik desteğe ihtiyaç duydukları tespit edilenlere yaz tatilinde üç ay süre ile sosyal ve ekonomik destek verilir. Çocuğun zorunlu giderlerinin karşılanması için uygun bulunması halinde geçici ekonomik destek ödemesi yapılabilir.

Süreli ekonomik destek hangi sürelerde devam edecektir?

Süreli destek yapılması uygun görülen çocuk için öncelikle 1 yıllık onay alınmak suretiyle ekonomik destek ödemesi yapılır. Ekonomik destek ödemesine devam edilmesinin uygun görülmesi halinde 2 yıllık süreler ile onay alınarak destek süresi uzatılabilir.

Ekonomik koşulları iyi olan ailelerden nafaka istenebilir mi?

Ekonomik koşulları iyi olmasına rağmen çeşitli nedenler ile annesi veya babası tarafından bakılmaması nedeniyle SED kapsamında diğer yakınları tarafından bakılan çocukların giderleri için aşağıdaki mevzuat çerçevesinde nafaka davası açılabilmektedir.

Türk Medeni Kanunun 366'ncı maddesinde yer alan ''Korunmaya muhtaç kişilerin bakımı, bununla yükümlü kurumlar tarafından sağlanır. Bu kurumlar, yaptıkları masrafları nafaka yükümlüsü hısımlarından isteyebilirler.''

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 30'uncu maddesinde yer alan '' Kurum kendisine yardımda bulunduğu kişiler için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre nafaka ile yükümlü bulunanlar hakkında dava açma hakkına sahiptir.'' denilmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında olup aile yanında desteklenen çocuklara yönelik anne ve babasının gelir durumlarıyla ilgili gerek sosyal inceleme sürecinde gerekse sosyal inceleme yapıldıktan sonra ekonomik koşullarının nafaka ödemesinde bulunması için yeterli bulunması halinde nafaka davası açılması gerekmektedir.

Nafaka taleplerinde ailenin muhtaç duruma düşürülmemesi, gereksiz nafaka davası açılarak idarenin zarara uğratılmamasına dikkat edilmektedir.

Kaynak : anadolugazetesi.com
Ercan Kardeşler Kuyumculuk
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi