Mihalıççık Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

A
a
T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/241 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Camikebir Mahallesi, 180 ada 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından davalı MUSTAFA İMRE karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı SAĞLIK BAKANLIĞI'na yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği, duruşmanın 29/11/2023 günü saat 11:15'de Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacağı, 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince İLAN olunur.


#ilangovtr   BASIN NO: ILN01934969


 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi