Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden ilan

A
a
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Adres değişikliği nedeniyle adlarına posta ve memur eli ile tebliğ yapılmasına imkan bulunmayan aşağıda adı-soyadı veya  unvanı, adresi, kentli numarası ile tebliğin ilgili bulunduğu Yol harcamalara katılım payı miktarı yazılı dairemiz mükelleflerinden;
1-İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri,
2-Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
3-Aksi takdirde ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğüne müracaat etmemiş, bu nedenle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı,
4-Vergi/Ceza ihbarnameleri dava açma süresi 30 gün, Ödeme Emirlerine dava açma sürenin 15 gün olduğu,
5-213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 103,104,105,106’ncı maddelerine istinaden ilanen tebliğ olunur.
 
Kişi No Ad Soyad T.C.K.N. / V.K.N. Nevi Hizmet Yılı Pay Tutarı
1270893 Kadir Kaya 217*****338 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2019 14.775,15
968380 Elvan Yağcı 231*****218 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2019 68.740,00
592003 Orhan Veli Köker 155*****478 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2020 13.146,94
1275302 Erhan Şahan 249*****102 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2020 13.467,74
265226 Cıcısan Gıda San ve Tıc A.S 209*****95 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2020 51.442,70
1275302 Erhan Şahan 249*****102 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2021 10.902,41
1227026 Ali Çetin 201*****834 Yol Harcamalarına Katılma Payı 2021 15.720,00
 
#ilangovtr  BASIN NO: ILN01929265

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi