Eskişehir 3. Aile Mahkemesi'nden 2023/977 No'lu karar

A
a
İ L A N
T.C. ESKİŞEHİR 3. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/781 KARAR NO : 2023/977
DAVALI : Vusala GULIYEVA 9***06 geçici kimlik nolu,Azerbaycan uyruklu
Davacı Yusuf ÖZDEMİR tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;
Davanın kabulü ile, tarafların TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına karar verildiği davalıVusala Guliyeva'ya ilanen tebliğ olunur.


#ilangovtr BASIN NO: ILN01930879


 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi