Volkswagen Touareg 5,0 V10 TDI marka aracın satış işi

A
a
ESTRAM HAFİF RAYLI SİSTEMLER ULAŞIM VE SAN. TİC. A.Ş.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San.  Tic. A.Ş.’ye ait aşağıdaki yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan 2005 model Volkswagen Touareg 5,0 V10 TDI marka aracın satış işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesin açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur. Şartname Estram Hafif Raylı Sistemler A.Ş. Satınalma Müdürlüğü Şeker Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Cad. No:2 Tepebaşı ESKİŞEHİR adresinden temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza Sirküleri, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (aslını ihale anında ibraz edeceklerdir), vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahilinde banka teminat mektubu, şartname alındı makbuzu ve şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Estram A.Ş. Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Şeker Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Cad. No:2 Tepebaşı ESKİŞEHİR ) hazır bulunmaları
 
İhaleye Çıkacak araç Muhammen Bedel Şartname Bedeli Geçici Teminatı İhale Tarihi İhale Saati
26 ES 586 Plakalı 2005 model VolkswagenTouareg 5.0 V10 TDI marka araç 742.574,26-TL+KDV (KDV %1’dir) 300 TL 22.277,23 TL 18.07.2024 11:00
 
İlan Olunur.



#ilangovtr             BASIN NO: ILN02057974
 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi