Milli Emlak Müdürlüğü'nden ilan

A
a
İLAN
ESKİŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ 
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kiraya Verilecek Taşınmaz  Mallar 
Sıra No İLÇESİ MAHALLE PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRA SÜRESİ  KİRALAMA AMACI HAZİNE HİSSESİ İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Tepebaşı Yusuflar   28573 1 14.875,01  / 8.000,00 5 Yıl At yetiştiriciliği Alanı Amaçlı Tam ₺156.000,00 ₺46.800,00 27.03.2024 09:00
2 Tepebaşı Eğriöz I24-B-13-B-3-A 12113 266 11.750,00 / 11.750,00 3 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺106.000,00 ₺31.800,00 27.03.2024 09:15
3 Tepebaşı Musaözü I24-C-07-B-2-D 28528 1 905,97 / 905,97 3 Yıl Bahçe Amaçlı Tam ₺25.500,00 ₺7.650,00 27.03.2024 09:30
4 Tepebaşı Musaözü I24-C-07-B-2-D 28528 2 906,58 / 906,58 3 Yıl Bahçe Amaçlı Tam ₺25.500,00 ₺7.650,00 27.03.2024 09:45
5 Tepebaşı Musaözü I24-C-07-B-2-D 28528 3 906,82 / 906,82 3 Yıl Bahçe Amaçlı Tam ₺25.500,00 ₺7.650,00 27.03.2024 10:00
6 Tepebaşı Gündüzler I25-B-11-B-2 18335 24 2.936,55 / 2.936,55 3 Yıl Hayvancılık Amaçlı Tam ₺6.608,00 ₺1.982,40 27.03.2024 10:15
7 Tepebaşı Gündüzler I25-B-11-B-2 18335 25 1.483,83 / 1.483,83 3 Yıl Hayvancılık Amaçlı Tam ₺2.895,00 ₺868,50 27.03.2024 10:30
8 Tepebaşı Sakintepe I24-B-15-C-4-C 12622 6 3.999,97 / 3.880,79 2 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺29.110,00 ₺7.277,50 27.03.2024 10:45
9 Tepebaşı Mollaoğlu I24-D-10-B-2 18628 169 6.929,58 / 6.929,58 3 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺15.600,00 ₺4.680,00 27.03.2024 11:00
10 Tepebaşı Mollaoğlu I24-C-01-C-4 18617 6 679,89 /679,89 3 Yıl Tarımsal Malzemelerin Konulması Amaçlı Tam ₺27.200,00 ₺8.160,00 27.03.2024 11:15
11 Tepebaşı Kavacık I24B15A3A 12410 113 3.685,22 / 3.685,22 3 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺24.880,00 ₺7.464,00 27.03.2024 11:30
12 Tepebaşı Emirceoğlu D.H.T.A.     3.612,31 / 3.612,31 5 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺18.965,00 ₺5.689,50 27.03.2024 11:45
13 Tepebaşı Emirceoğlu I24-B-15-D-1-B 11829 3 9.514,21 / 9.514,21 5 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺45.669,00 ₺13.700,70 27.03.2024 13:15
14 Tepebaşı Çukurhisar Yeni I24-B-16-C-2-B 11421 79 1.206,22 / 1.206,22 3 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺10.860,00 ₺2.715,00 27.03.2024 13:30
15 Tepebaşı Çukurhisar Yeni I24-B-16-C-2-B 11421 80 1.255,60 / 1.255,60 3 Yıl Tarımsal Amaçlı Tam ₺11.310,00 ₺2.827,50 27.03.2024 13:45
16 Tepebaşı Aşağısöğütönü D.H.T.A.     2.197,39 / 2.197,39 3 Yıl Sosyal Faaliyet Alanı Amaçlı Tam ₺272.750,00 ₺81.825,00 27.03.2024 14:00
17 Odunpazarı Sarısungur I25-D-07-A-3-D 14043 1 1.580,00 / 1.580,00 5 Yıl Bahçe Amaçlı Tam ₺139.170,00 ₺41.751,00 27.03.2024 14:15
18 Odunpazarı Türkmentokat D.H.T.A.     432,92 / 372,11 3 Yıl Bahçe Amaçlı Tam ₺18.750,00 ₺5.625,00 27.03.2024 14:30
Satışı  Yapılacak Taşıtlar
Sıra
No
CİNSİ MARKASI MODELİ PLAKASI RENGİ  DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
19 Otomobil Renault Megane II 2004 26 DE 622 Gri Ekonomik ömrünü doldurmuş Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ₺200.000,00 ₺60.000,00 27.03.2024 14:45
20 Kamyonet Isuzu 2002 26 FS 324 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ₺150.000,00 ₺45.000,00 27.03.2024 15:00
21 Otomobil Renault Clio Symbol 2005 26 UV 477 Kahverengi (bej) Ekonomik ömrünü doldurmuş Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ₺190.000,00 ₺57.000,00 27.03.2024 15:15
22 Kamyonet/Van Ford Transit 350 L 2006 26 SP 667 Beyaz Ekonomik ömrünü doldurmuş Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ₺200.000,00 ₺60.000,00 27.03.2024 15:30
23 Kamyonet/Van Mercedes Sprinter 1999 26 DZ 803 Beyaz-kırmızı Ekonomik ömrünü doldurmuş Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ₺130.000,00 ₺39.000,00 27.03.2024 15:45
3561 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik Uyarınca Kiraya Verilecek Taşınmaz Mallar
Sıra
No
Dosya No MAHALLE PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ / KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²) KİRA SÜRESİ  KİRALAMA AMACI  HİSSE İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
24 479-175 Sevinç I25-A-19-C 15593 1 4.785.427,47 / 156.899,26 1 Yıl Tarımsal Amaçlı 180 / 5490 ₺260.000,00 ₺65.000,00 27.03.2024 16:00

Eskişehir İli, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçesinde bulunan ve yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-18 arasındaki taşınmazların kiralama, 19-23 arasındaki taşıtların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince  Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü)  teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. 

1. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2.  İhaleye katılmak isteyenlerin;
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)  
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, 
                ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
               d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. "
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5.Taşınır malların satış bedeli üzerinden alınması gereken vergi ve harçlar alıcısına aittir. (Binek araçlarda yüzde 1, kamyonetlerde yüzde 18 KDV uygulanacaktır.)
6. Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. 24. sırada yer alan taşınmaz 3561 sayılı kanun ve bu kanunun uygulamasına dair Yönetmelik uyarınca kayyım idaresinde olup kiralama ihalesi açık teklif usulü ile aynı adreste Kayyım onayı ile oluşturulan komisyonca yapılacak olup ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. İstenilen belgeler: T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi, teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu, tüzel kişiler için ayrıca, imza sirküsü belgesi, cari yılda meslek odasından alınmış sicil kayıt belgesi, vergi numarası, noter tasdikli yetki belgesi, vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenilen belgeleri ihale saatine kadar Kayyım Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Kira Şartnamesi, aynı adresteki Kayyım Bürosunda ücretsiz olarak görülebilir. Geçici teminat, isteklilere Kayyım Bürosunca verilecek banka hesap numarasına nakden yatırılacaktır. Ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu yukarıda belirtilmiştir.
8. Ayrıca ; ""Bu ihaleye ilişkin bilgiler (Hazine taşınmazları için) eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir."" Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR  Tel: 0 (222)230 39 54 İLAN OLUNUR."

#ilangovtr     BASIN NO: ILN01997598
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi