İş yerlerinin işletme haklarının kiraya verilmesi işi

A
a
T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Odunpazarı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Tarlaiçi Sk. No:11 Adresinde bulunan YUNUSEMRE HALK ÇARŞISI içerisindeki; yeri, numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan iş yerlerinin işletme haklarının kiraya verilmesi işi ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler 25.06.2024 tarihi saat 17:00’a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamede belirtilen diğer belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
 
İhaleye çıkacak işyeri Kira Süresi Muhammen Bedeli
(Aylık)  
Şartname Bedeli Geçici Teminatı  İhale Tarihi İhale Saati
BD-17 NO.LU ÇAY OCAĞI 89 ay 8.000,00-TL. +KDV 250TL 21.360,00-TL 26.06.2024 15:00
42 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.000,00-TL 250TL 5.340,00-TL 26.06.2024 15:03
46 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.100,00-TL 250TL 5.607,00-TL 26.06.2024 15:06
93 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.700,00-TL 250TL 7.209,00-TL 26.06.2024 15:09
142 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.000,00-TL 250TL 5.340,00-TL 26.06.2024 15:12
143 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.000,00-TL 250TL 5.340,00-TL 26.06.2024 15:15
157 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.000,00-TL 250TL 5.340,00-TL 26.06.2024 15:18
170 NO.LU İŞ YERİ 89 ay 2.000,00-TL 250TL 5.340,00-TL 26.06.2024 15:21
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr   BASIN NO: ILN02043609

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi