İş makinesi ihalesi

A
a
T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
 
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait aşağıda modeli, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan iş makinasının satılması işi  ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma Usulü ile yapılacaktır
Şartnameler 23.01.2024 tarihi saat 17:00 ‘a kadar Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.
İsteklilerin; İkametgah belgesi, İmza sirküleri, Nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), Vekaletname (vekaleten katılanlar için), Geçici teminat makbuzu veya limit dahili banka teminat mektubu, Şartname alındı makbuzu, Belediyemiz Gelir Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı ve Şartnamelerinde belirtilen diğer belgeler ile birlikte hazırladıkları ihale dosyalarını; 24.01.2024 tarihi saat 12:00’a kadar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınlama  Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri;  ihale gün ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları,
 
İhaleye çıkacak olan iş makinası Muhammen Bedeli         Şartname Bedeli Geçici Teminatı  İhale Tarihi İhale Saati
FRUKAWA HCR9-EDS MARKA 2000 YILI MODEL KAYA DELİCİ İŞ MAKİNASI 610.000,00-TL+KDV 500,00 TL. 18.300,00-TL. 24.01.2024 15:00
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr    BASIN NO: ILN01966197

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi