Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden ilan

A
a
T.C.
ESKİŞEHİR
5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .51971205-2023/775-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememizin 30/01/2024 tarihli ve 2023/775 Esas, 2024/83 Karar sayılı kararı ile, hayasızca hareketlerde bulunma suçundan hakkında 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının bırakılmasına karar verilen ve yabancı uyruklu olan;
Abdollah ve Fatime oğlu, 1976 İran doğumlu ESMAEIL BIFLOSH'a gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karara karşı itiraz Yasa yoluna başvurma hakkının bulunduğu hususunun Türkiye Genelinde Yayımlanan gazetelerden birinde İLANEN TEBLİĞİNE,
Gerekçeli kararın ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
Karara karşı itiraz hakkı bulunup tebliğ tarihini takip eden ilk gün başlamak kaydı ile 7 gün içerisinde Mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf Yasa yoluna başvurabilecekleri hususu İLAN OLUNUR. 01/02/2024#ilangovtr     BASIN NO: ILN01977363
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi