Ahmet Ataç 15 02 2024

Eskişehir 4. Aile Mahkemesi 2023/615 Esas No'lu karar

A
a
İ L A N 
ESKİŞEHİR 4.AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN 
ESAS NO : 2023/615 


Davacı ALİ EMRAH KOCA (201*****920) tarafından davalı DALI DOUNIA (989*****220) aleyhine açılan boşanma davasında; davalının tespit edilen adreslerine dava dilekçesi-duruşma günü tebliğ edilememiş olup, davalının 25.04.2024 günü saat 10.50'de mahkememiz duruşma salonunda hazır olması, belirlenen gün ve saatte mazeretsiz olarak mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca tebliğ yapılmayacağı 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla ve HMK m.186 gereğince yokluğunda hüküm verileceği, işbu duruşma gününün davalıya ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.



#ilangovtr   BASIN NO: ILN01992749
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi