Eskişehir 3. Aile Mahkemesi 2024/393 Esas No'lu karar

A
a
T.C
ESKİŞEHİR
3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO    : 2024/393 Esas
İLAN

Davacı tarafından aleyhinize  açılan Boşanma davası sebebiyle;
Yaşar ve Fatma oğlu, 1977 doğumlu TC: 144.... 66 Davalı  MUSTAFA ÜNER'in tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden duruşmanın bırakıldığı 17/10/2024 günü saat:09:30'da duruşmada bulunmadığınızda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, yokluğunuzda duruşmaya devam olunacağı; sulh için hazırlık yapılması, duruşmayı taraflardan biri takip ettiğinde karşı tarafın yapılanlara itiraz edemeyeceği, dilekçeler verildikten sonra iddia/savunmanın değiştirilemeyeceği,davetiyenin tebliği ile 2 hafta içinde dilekçelerde gösterilip sunulmayan belgelerin sunulması,gerekli belgelerin temini için açıklama yapılması,bu hususların yerine getirilmemesi halinde ilgilinin o delilden vazgeçmiş sayılacağı duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/06/2024

#ilangovtr     BASIN NO: ILN02050739

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi