Eskişehir 3. Aile Mahkemesi 2023/480 Esas No'lu karar

A
a
İ  L  A  N

T.C. 
ESKİŞEHİR
 3. AİLE MAHKEMESİ 

ESAS NO    : 2023/480 Esas
DAVALI    : QULAM HAYDAR NAZARI 99***08 Khoda oğlu, 1964 doğumlu

Davacı tarafından aleyhinize boşanma davası açılmış olup, davanın kabulüne, müşterek çocukların velayetinin anneye verilmesine, davalı ile müşterek çocuk hakkında kişisel ilişki düzenlendiğini, davacının iştirak nafakası, yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat taleplerinden feragat etmesi nedeni ile reddine, davacı adli yardımdan faydalandığından 179,90-TL Başvuru harcı, 427,60 TL Karar  Harcı, suç üstü ödeneğinden karşılanan 199,00 TL tebligat posta gideri, 8.400,00 TL İlanen tebligat gideri olmak üzere toplam 9.206,50 TL  yargılama giderinin davalıdan  alınarak hazineye gelir kaydına, davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 17.900.-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olmakla verilen karara ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalının istinaf edebileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.#ilangovtr      BASIN NO: ILN02029158
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi