Eskişehir 3. Aile Mahkemesi 2022/356 no'lu karar

A
a
T.C
ESKİŞEHİR
3. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO    : 2018/11
KARAR NO      : 2022/356
DAVALI    : EMAN MOHAMMED SALIH HUSSEIN 

Davacı , İBRAHİM ÇAKICI ile  Davalı , EMAN MOHAMMED SALIH HUSSEIN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Davanın KABULÜ ile, Konya İli, Çeltik İlçesi, Küçükhasan Köyü/mah. Cilt 32, hane 105'de nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Pamuk'dan olma, Küçükhasan  01/01/1960 doğumlu TC:13103629634  kimlik nolu davacı İBRAHİM ÇAKICI ile İsveç Krallığı Uyruklu, Garib ve Behiye'den olma, Sulaimania-Irak 25/12/1962 doğumlu davalı EMAN MOHAMMED SALIH HUSSEIN 'nin TMK'nın 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA dair verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Ankara Bölge Adliyesinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı EMAN MOHAMMED SALIH HUSSEIN 'e ilanen tebliğ olunur. 26/01/2024


#ilangovtr     BASIN NO: ILN01981852

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi