Eskişehir 2. Aile Mahkemesi 2022/490 Esas Nolu karar

A
a
ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO: 2022/490
KARAR NO: 2023/848

Davacı SEHER KARA tarafından davalı VEDAT KARA aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davası sonunda verilen karar gereğince davanın KABULÜNE ile 205******908  T.C. kimlik nolu davacı SEHER KARA ile Elazığ İli, Maden İlçesi, Küçükova Köyü/mah. nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Hamide'den olma 1981 doğumlu, 329******958 T.C. kimlik nolu davalı VEDAT KARA'nın boşanmalarına ilişkin  Fransa Liyon Temyiz Mahkemesi Saint Etienne Yüksek Mahkemesi 2. Sivil Oda Aile Mahkemesinin 17/03107-N Portalis DBYQ-E-W-B7B-FYVI dosya numaralı 07.03.2019 tarihli ve 05/06/2019  tarihinde kesinleşen boşanma ilamının Türkiye’deki kurum ve mercilerde TANINMASINA ve TENFİZİNE dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, Mahkememizce davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, kararın ilan tarihinden sonra davalıya 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere  ilanen tebliğ olunur. 


#ilangovtr    BASIN NO: ILN02018638

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi