Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/212 Esas No'lu karar

A
a
T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO    : 2023/212 Esas
DAVACI    : SEDAT YILDIZ
VEKİLİ    : Av. VEDAT SABAN 
DAVALI    : 1- SARICAKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
VEKİLİ    : Av. ORHAN YÖRÜR
DAVALI    : 2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI SARICAKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ 
VEKİLİ    : Av. MÜNİRE FİLİZ ÇETİN
DAVA    : Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan)
DAVA TARİHİ    : 29/05/2023

Davacı vekili dava dilekçeside özetle; Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesi, Orman Mevkii' nde kadastro yapılmamış bölgede Sedat Yıldız tarafından yirmi yılı aşkın süredir tarla olarak kullanıldığını, 4271 s. TMK m.713'e göre "Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir." hükmü gereğince belirtilen arazinin müvekkili adına tapuda tescilini, yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup, TMK 713/4-5. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

#ilangovtr   BASIN NO: ILN01979881
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi