alexa

Kuruluş ayarlarına dönüş

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ayarlarına dönüş…” Bu ancak şöyle gerçekleşebilir… Kurucu aklı, yani Atatürk’ü iyi tanıyarak, inceleyerek ve irdeleyerek…

10 Kasım 2018 09:40
A
a
10 Kasım 2018 Arif Anbar
Özellikle Amerikancı Fethullahçı Terör Örgütü’nün (A-FETÖ) 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sonrası, sıklıkla, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ayarlarına dönüş”ten bahsedilmeye başlandı. Çünkü devletin silahıyla, devlete ve millete karşı yapılan bu Amerikancı-dinci-Fethullahçı saldırı, düşünce yoksunu belli başlı bir kitleyi, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gerçekleşen Türk Devrimiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesiyle yüzleştirdi. Atatürk gerçeğini anlamalarını ve kabullenmelerini sağladı.
*
Yani, Türk Devriminin mimarı, devletin kurucu iradesi olan Atatürk’e ve arkadaşlarına, her fırsatta hakaret etmeyi görev bilenler, hakaret ettikleri değerlerin ne demek istediklerini yavaş yavaş anlamaya başladılar.
*
Hatırlayın… A-FETÖ’nün yaptığı hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk’e sığınmış, Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti devleti için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştı.
Bunun ardından süreç içerisinde, iktidar partisi temsilcilerinin, Erdoğan’ın yaptığı açıklamalara paralel ifadelerine sıklıkla rastladık.
*
Başta ifade etmeye çalıştığım durumu bir kez daha aktarayım: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ayarlarına dönüş…”
Bu ancak şöyle gerçekleşebilir…
Kurucu aklı, yani Atatürk’ü iyi tanıyarak, inceleyerek ve irdeleyerek…

*
Tarihçi Sinan Meydan, “1923 Kuruluş Ayarlarına Dönmek” isimli kitabında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu aklı olan Atatürk’ün belirlediği temel “kurucu ayarları”, dört ana konuda ve o konuları da kırk üç maddede toparlamış.
*
Öncelikle dört ana konuyu paylaşmak istiyorum…
*
  • Emperyalizme karşı tam bağımsızlık.
  • Padişahlığa, sultanlığa, halifeliğe karşı ulusal egemenlik.
  • Geri kalmışlığa, yozluğa, yobazlığa karşı akılla, bilimle uygarlık.
  • Yurtta barış, dünyada barış.
*
Şimdi de, bu ana kurucu ayarlar için ihtiyacımız olan ince ayarları okuyalım…
*
1. Ya istiklal ya ölüm parolasıyla hareket etmek.
*
2. Haksızlığa karşı hak savaşı vermek.
*
3. Kendini ve milletini iyi tanımak.
*
4. Başkalarına değil, kendine ve milletine inanıp güvenmek.
*
5. Halkı büyük bir amaç için harekete geçirmek.
*
6. Halkın birlik ve bütünlüğünü sağlamak.
*
7. Doğrudan halkın içinde, halkla birlikte hareket etmek.
*
8. Hesaplı hareket etmek, akılcı ve gerçekçi planlar yapmak, hayal peşinde koşmamak.
*
9. Stratejik hareket etmek.
*
10.  Mazlum milletler cephesi kurmak ve Rusya ile dostluğa önem vermek.
*
11. Küresel çapta özgürlüğe, bağımsızlığa inanmak.
*
12. Mümkün olduğunca karşısındaki cepheleri azaltmak.
*
13. Korkmamak, cesaret göstermek.
*
14.  Öngörülü olmak.
*
15.  Askeri zaferlerle asla yetinmeyip ekonomi, eğitim; kültür ve uygarlık zaferleri için savaşmak.
*
16.  Askeri ordular kadar, eğitim ve kültür ordularına da önem vermek.
*
17. Yüzünü, “medeniyet güneşi”ne dönmek, çağdaşlaşmacılık.
*
18.  Laik bir düzen kurmak: Dinle dünya işlerini, dinle devlet işlerini tamamen birbirinden ayırmak. 
*
19.  En büyük düşmanın, “yaygın toplumsal cehalet” olduğunu görüp cehalete savaş açmak.
*
20. Halkın düzeyine inmeyip halkın ayağına giderek halkı yükseltmek.
*
21. Ulusal kültürü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak.
*
22. Özellikle ekonomik 
olarak kendi ayakları üzerinde durabilmek, kendi kaynaklarını kullanıp üreten bir ülke yaratmak. 
*
23.  Ekonomik yardım almak için veya başka bir nedenle asla tam bağımsızlıktan taviz vermemek.
*
24.  Sınıf ayrımına ve sınıf çatışmasına değil, mesleklerin uyumuna, birlikte çalışmaya önem vermek.
*
25. Kişisel özgürlüğe önem vermek, her şeyden önce aklı özgürleştirmek.
*
26.  Hayatın temeline, “en gerçek yol gösterici” olarak aklı ve bilimi koymak.
*
27. Akılcı, bilimsel ve laik eğitimi olabildiğince yaygınlaştırmak.
*
28. Düşünmeyi, sorgulamayı, aklı kullanmayı engelleyen bağnazlıkla; tekke, tarikat, cemaat kültürüyle mücadele etmek.
*
29.  “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” düşünebilen insanlar yaratmak.
*
30. Tarihten ders almak. 
*
31. Saltanat putunu yıkmak ve demokrasinin “insan ırkının ümidi” olduğuna inanmak.
*
32. Dinciliği, mezhepçiliği ve ırkçılığı reddetmek.
*
33.  Bencilce değil, “insanca bir milliyetçilik” anlayışına sahip olmak.
*
34.  Dinci, mezhepçi ve ırkçı değil; ortak bir geçmişi, ortak bir kültürü, birlikte yaşama arzusunu, ortak bir dille anlaşmayı ve aidiyet duygusunu esas alan bir “millet” tanımı yapmak.
*
35.  Tüm farklılıklarıyla bir araya gelip ulus olabilmek.
*
36. Kadınlara temel haklarını vererek her bakımdan kadın erkek eşitliğini sağlamak.
*
37. “Dinamik ideal sahibi olmak; dünyadaki baş döndü
rücü değişime ve dönüşüme seyirci kalmamak, “medeniyet denizinde yüzmeyi öğrenmek” veya “medeniyetin coşkun seline katılmak.”
*
38.  Zorunlu olmadıkça savaşın bir cinayet olduğuna inanmak, yalnızca nefsi müdafaa için, yaşamak için savaşmak.
*
39.  Panislamizm, Panturanizm gibi yayılmacı, fetihçi, saldırgan politikalardan vazgeçip milli sınırlar içinde tam bağımsız yaşama politikasını benimsemek.
*
40. Kendi milletinin mutluluğu kadar tüm dünya milletlerinin mutluluğunu da düşünmek.
*
41. Dünyayı bir insan vücudu gibi görüp dünyanın herhangi bir yerindeki herhan
gi bir rahatsızlıkla ilgilenmek.
*
42.  Önce tüm komşularıyla, sonra tüm mazlum milletlerle, en son da tüm dünya ülkeleriyle “dostluk ve kardeşlik” antlaşmaları imzalayıp, diplomatik ilişkiler kurmak.
*
43.  Dünyada sürekli barış için barış paktları, barış çemberleri, barış kuşakları oluşturmak.
*
İşte bu kuruluş ayarları, Türk bağımsızlık ve aydınlanma savaşının kazanılmasını sağladı.
Söz konusu ayarlar, beş bin yıllık uygarlık tarihi irdelenerek ortaya çıkarılan, tamamen insan aklıyla şekillenmiş toplumsal ve bilimsel doğrulara dayalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu aklı Atatürk, bu kurucu ayarları belirlerken Türk tarihinin en zor döneminden çıkardığı tarihsel tecrübelerden ve okuduğu yaklaşık dört bin kitaptan yararlanmıştır.
İşte bu kuruluş ayarları, 1937’de Anayasa’ya giren 6 ilkeyle, yani Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleriyle ifade edilmiştir.
Dün ve bugün bahsettiğimiz ayarlar, sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda tüm mazlum milletlerin kurtuluş reçetesidir.
Hatta bazı maddeler, tüm dünyanın-insanlığın kurtuluşunu sağlayacak niteliktedir.  
*
Bitirirken…
Türkiye’nin kurucu aklı olan Atatürk’ün bir sözünü paylaşmak istiyorum:
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal… İkinci Mustafa Kemal, onu ‘ben’ kelimesiyle ifade edemem; o ‘ben’ değil ‘biz’dir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”
*
Cavit Orhan Tütengil’in dediği gibi, Zübeyde Hanım’dan doğan Mustafa Kemal ile Türk milletinin bağrından doğan Mustafa Kemal Atatürk’ü birbiriyle karıştırmamak lazım. Yani, Her buhran ve bunalım döneminde Mustafa Kemal Atatürk’e sarılırken, fani olanla, düşünce ve eylemde yaşayanı ayırıp, ölümlü olana değil, düşünce ve eylemde yaşayana yönelmek gerektiğini söylüyor Tütengil.
Pekiştirmek gerekirse…
Hasan Ali Yücel diyor ki: “Anıtkabir’de uyuyan Atatürk’e değil, ‘uyumayan, yaşayan’ Atatürk’e sarılmak çok daha önemli.”
 
1000
icon
Ruhi 11 Kasım 2018 01:19

Ali bey her şey tamamda Hani çalışmak nerede .Vatanın için çalış.Yeni yıl daha gimeden takvimi önüne alıp resmi tatilleri sayan bir millet ne yapar ? Her şeyi devletten bekleyen akşam sabah devlete sayan siyasetten kısır siyasetten çok hoşlanan toplummu olur.İstersen 150 madde say ÇALIŞMAYAN bir millet nafiledir.

0 3 Cevap Yaz
hilmi 10 Kasım 2018 17:54

bravo çok güzel .gerçek türkiye işte bu.

0 1 Cevap Yaz
Onur 10 Kasım 2018 10:06

Tebrik ederim Arif bey, gündeminizden farklı objektif ve tarafsız bir yazı olmuş. Daha nicelerine...

0 7 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat