alexa

Hayvanlar ve hakları

Tufan Çakır yazdı

17 Mart 2018 09:29
A
a
Bu hafta biraz hayvan hakları ile ilgili yorumsuz fakat evlerimizde ve ya bahçemizde, yaşamımız içerisinde yer alan bütün canlar için onların hakları üzerine yazımı yazacağım. 2004 yılında çıkarılan “Hayvanları Koruma Kanunu” ile bu canların korunması ile ilgili önemli bir adım atıldı. Ancak ne onlar bu kanunundan gelen haklarını biliyor. Nede biz onların hakları hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahibiz. Hatta bizler bırakın hayvanların haklarını, kendi haklarımızın dahi neler olduğunu bilmiyoruz ki; onların haklarını bilelim. Bu küçük serzenişten sonra isterseniz, bu konuda hayvanların hakları ile ilgili ve bu konuda kesilebilecek cezalarla ilgili yorumsuz. Birkaç bilgi verelim.
Hayvanlarla ilgili yasaklar ve cezaları:
- Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları kasten öldürmek (4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası, fiilin işkence suretiyle işlenmesi hâlinde ceza yarı oranda arttırılır)
- Ölmüş ya da (a) bendi kapsamında öldürülmüş hayvanları et ihtiyacı amacıyla piyasaya sürmek (4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ve kesilmiş hayvanlara el konulur),
- Hayvanlara işkence yapmak (3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası),
- Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak (3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası),
- Kasıtlı olarak kötü davranmak, psikolojik acı çektirmek, aç ve susuz bırakmak, sokağa terk etmek, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak (3 bin Türk lirası),
- Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak (Bin Türk lirası),
- Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev hayvanı satmak (Bin Türk lirası),
- Ev hayvanlarını on altı yaşından küçüklere satmak (Bin Türk lirası),
- Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak (Bin Türk lirası),
- Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtmak (Bin Türk lirası),
- Tıbbi gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek suni müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek (Bin Türk lirası),
- Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak( Bin Türk lirası),
- Hayvanı; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde film çekimi, reklam ve benzeri işlerde kullanmak (2 bin Türk lirası),
- Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek (İki bin Türk lirası),
- Sahipli hayvanları kasten başıboş bırakmak (Bin Türk lirası),
- Kas ve çene yapısı güçlü, tehlike arz edebilecek hayvanları ağızlıksız ve tasmasız dolaştırmak (4 aydan 2 yıla kadar hapis cezası),
- Sokaklarda ve barınaklardaki sahipsiz kedi ve köpekler üzerinde deney yapılması.
- Ayrıca Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara (hayvan başına 200 Türk lirası) Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma, bakma, sahiplendirme ve satışı konularındaki eğitim ile bu hayvanların çevreye verebilecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirlere ilişkin usul ve esaslar, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir (Uymayanlara 500 Türk lirası)
- Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini sağlamak zorundadır (Buna aykırı hareket edenlere hayvan başına bin Türk Lirası para cezası)
- Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır.
- Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarında izin alınmak suretiyle düzenlenebilir.( Uymayanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası)
- Sahipsiz hayvanlar ile ev hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, illerde il özel idareleri ve il belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçelerde belediyeler tarafından gerçekleştirebileceği, hayvan bakımevi ve hastanesi kurmak, işletmek veya işlettirmekle sorumlu mahallî idareler diğer mahallî idareler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri yapabileceği, büyükşehir belediyeleri dışındaki mahallî idarelerden Bakanlık tarafından
uygun görülenlere mali destek sağlanacağı, Kanunun yayımı tarihinden itibaren hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması, işletilmesi yasaktır.
-Mevcut işletmeler, hayvan sayısını artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını devredemez. Bu işletmelerin hayvan refahına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler bu Kanun’un yayımlanma tarihinden itibaren 6 ay içinde ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği (uymayanların işletme ruhsatları iptal edilir ve hayvan başına 25 bin Türk lirası idari para cezası verilir.)
 
İşte Hayvanların haklarından bazıları ve bizim sorumluluklarımız. Bu konuda kamu, belediyeler, veterinerler, hukukçular, sivil toplum örgütleri bizlere yol göstermeli bizlerin bu canlara karşı daha sevecen, saygılı birlikte yaşayabildiğimiz ve onların haklarını kullanabilecekleri bir ortam yaratmaları dileğiyle haftaya bir başka konuda görüşmek üzere.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

AYD Yapı