alexa
Fast Express tepe banner kampanya

Cennet ve Cennetlikler

16 Aralık 2016 09:26
A
a
Sözlükte "bitki ve ağaçlarla örtülü yer ve bahçe" anlamına gelen cennet, din literatüründe, îmân edip sâlih amel işleyenlere, ahirette vaad edilen nimet ve mükafât yurdu demektir. Kur'ân-ı Kerim'de cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır: Adn cenneti, firdevs cenneti, naim cenneti, dâru'l-huld (ebedilik yurdu), dâru's-selâm (esenlik yurdu), dâru'l-mukame (ebedî durulacak yer) ve makâm-ı emîn (güvenilir makam).
 
Cennette, bakanlara hoş görünen, içenlere zevk veren nehirler ve sular, süzme baldan ırmaklar (Muhammed, 47/15), tatlı su pınarları (İnsan, 76/18), sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren ve bembeyaz bir kaynaktan çıkan içecekler (sâffât, 37/45-47), çeşitli meyveler, hurmalar, nar ağaçları (Rahmân, 55/60), bağlar (Nebe, 78/32), sedir ağaçları ve salkımlı muz ağaçları (Vâkı'a, 56/28-29), ince ve kalın ipek elbiseler (Kehf, 18/31; İnsan, 76/21), altın süsler (Kehf, 18/21, Hac, 22/23; Fâtır, 35/33), güzel meskenler, hiçbir yorgunluk ve zahmet vermeyen (Hicr, 15/47-48), boş ve yalan söz işitilmeyen sonsuz nimet ve güzellikler (Nebe, 78/35) bulunduğu Kur'ân'da bildirilmektedir.[1]  Cennetin sekiz kapısı vardır: Salât, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât), Hac, Af, Eymen (Sağ, mübarek) ve Zikir-İlim kapısı.
 
Cennete gitmenin şartı iman ve salih amel sahibi olmaktır. Bu ikisi insanı müttaki (takva sahibi) kılar. Üçü birden bir insanda bulunduğu zaman, o insan artık olgun bir mümindir ve gideceği yer de cennettir. Bu hususta Yüce Allah Şöyle buyurur: “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, ‘Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!’ diyecekler. Hâlbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”[2] Cennetin sıfatı ve nimetleri ile ilgili Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sas)’in bazı hadis-i şerifleri şöyledir:
 
“Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım.”[3] “Cennet ehli üst taraflarında (özel) odalarda kalanları görürler. Tıpkı ufukta doğudan veya batıdan (kayıp) giden yıldızları gördükleri gibi. Bu, aralarındaki fazilet farkından kaynaklanır.” Bunun üzerine Ashab: “Ey Allah'ın Resulü! Bu söylediğiniz başkalarının giremediği peygamberlerin makamı olmalı dediler. Ancak peygamberimiz (sas): “Hayır! Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, odalarda kalanlar (peygamberler değiller), Allah'a inanıp peygamberleri tasdik eden kimselerdir."[4] “Cennette odalar da vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görünür" buyurdu. Bir bedevi bunların kimlere ait olduğunu sorunca Peygamberimiz: “Bunlar, tatlı sözlü olan, yemek yediren, oruca devam eden ve herkes uyurken gece namaz kılan kimseler içindir"[5] diye cevap verdi. 
 
Yüce Allah bizi iman edip salih amel işleyenlere vadettiği cennetine kavuşanlardan eylesin.
 
[1] Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB yayınları, Cennet Maddesi
[2] Bakara, 2/25
[3] Buhari, Sahih, Bed’ü’l-Halk, 8
[4] Müslim, Sahih, el-Cennetü ve Sıfatü Neiymiha ve Ehliha, 4
[5] Tirmizi, Sünen, el-Birru ve’s-Sıla, 53
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat