alexa
Eskişehirspor'a destek ol, SMS gönder

Baskın kurultay!

Arif Anbar yazdı

28 Şubat 2018 09:28
A
a
CHP’nin 9-10 Mart tarihlerinde “tüzük kurultayı” gerçekleştirilecek.
Parti genel merkezi tarafından alınan bu kararın sürpriz bir karar olduğunu ifade etmemiz mümkün.
 
*
 
Sürpriz bir karar çünkü…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tüzük kurultayı yapacağız” şeklindeki açıklamasının ardından parti içi muhalifler, söz konusu kurultayın gündeminde etkili olabilmek adına imza toplamaya hazırlanıyorlardı.
Ancak CHP Genel Merkezi, ani bir hamleyle tüzük kurultayı kararı aldı ve kurultay tarihini zaman kaybetmeden açıklayarak, muhaliflerin önüne set çekti, gündemi de kendi belirleme yolunu seçti.
 
*
Bu kısa bilgilendirmeden sonra asıl konumuza gelelim.
Söz konusu kurultayda, adı üzerinde tüzüğün eksik ve tartışmalı yanları tartışılacak; daha sistemli ve akılcı bir tüzüğün hazırlanması amacıyla partililerin önerileri değerlendirilecek.
 
*
 
Bu anlamda Eskişehir özelinde de tüzük kurultayına hazırlanan CHP’liler var.
Bu isimlerden bir tanesi de, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç!
 
*
 
Dalgıç, yoğun bir çalışmayla birlikte tüzüğün eksik ve tartışmalı kısımlarını tespit etmiş.
Bununla birlikte tüzüğün yirmi üç maddesi üzerinde değişiklik yapılmasını önermiş ve bu önerilerini on sekiz sayfalık bir rapor haline getirmiş.
 
*
 
Dalgıç’ın önerilerinden üç tanesi dikkatimi çekti. Bu üç öneriyi sizlerle paylaşmak istiyorum…
 
*
 
-MADDE/23-
 
ESKİ HALİ
İl Örgütleri şunlardır:
  1. İl Kongresi, b. İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu, c. İl Disiplin kurulu.
İlçe örgütleri şunlardır: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen cümle)
  1. İlçe Kongresi, b. İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu, c. Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu.
 
YENİ HALİ
İl Örgütleri şunlardır:
  1. İl Kongresi, b. İl Başkanı, c. İl Yönetim Kurulu, d. İl Disiplin kurulu.
İlçe örgütleri şunlardır: (26.02.2012 tarihli 16. Olağanüstü Kurultay’da eklenen cümle)
  1. İlçe Kongresi, b. İlçe Başkanı, c. İlçe Yönetim Kurulu, d. Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,
Kadın ve gençlik kolları.
 
GEREKÇE
Madde düzenlemesinde, İl Başkan ve Yönetimi tek bir organ, İlçe Başkan ve Yönetimi de tek bir organ gibi düzenlenmiştir. Oysa merkez örgütünü düzenleyen aynı maddede, Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu ayrı organlar olarak düzenlenmiştir. Tüzük tüm örgütleri aynı sistematik içinde düzenlediğinden, İl ve İlçe Başkanları ayrı bir organ olarak gösterilmeyip, Genel Başkanın ayrı bir organ olarak gösterilmesi, tüzüğün sistematiğine, kanun yapma tekniğine aykırıdır. Ayrıca, İl ve İlçe Başkanları, parti yönetimlerinden ayrı olarak seçildiklerinden ayrı organ olarak düzenlenmesi gerekir. Genel merkez organları arasında il ve ilçe örgütlerinde kadın ve gençlik kollarının belirtilmemesi, tüzük ve teşkilat sistematiğine aykırıdır.
 
*
 
-MADDE/26-
 
ESKİ HALİ
MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞMA GRUBU
Muhtarlık bölgelerinde, “Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu” oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu, bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında çalışır. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubunun çalışma esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. (12-13.02.2000 tarihli Kurultay kararıyla değişik)
 
YENİ HALİ
MAHALLE TEMSİLCİLERİ, MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞMA GRUBU
Muhtarlık bölgelerinde, “Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu” oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu, bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında çalışır. Muhtarlık bölgesi çalışma grubu kendi içinden bir mahalle temsilcisi seçer. Mahalle sorumlularının görevleri ve Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubunun çalışma esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.
 
GEREKÇE
Mevcut Parti Tüzüğünde Mahalle Temsilcisi/Sorumlusu şeklinde bir görev ve kavram olmadığı halde, uygulamada Mahalle Temsilcileri vardır. Bunun yanında Genel Merkezin geliştirdiği ve çok başarılı bir çalışma olan İntranet sisteminde de, Mahalle Temsilcisi atanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Uygulama da, öteden beri var olan Mahalle Temsilcisi görevinin madde başlığına ve içeriğine eklenmesi gerekmektedir. Tüzükte tanımlanan Muhtarlık Bölgesi Çalışma Grubunun işler hale gelmesi için de, çalışma grubuna başkanlık edecek ve ilçe örgütü ile çalışma grubu arasında bağ kuracak, Mahalle Temsilcisine ihtiyaç vardır. Mahalle temsilcinin ilçe başkanı tarafından atanması da düşünülebilir ancak, hem güçlü olması hem de demokrasiye uygun olması açısından mahalle temsilcisinin, muhtarlık bölgesi çalışma grubunun kendi içinden seçilmesi daha uygundur.
 
*
 
-MADDE/83-
 
ESKİ HALİ
Madde 83/4 Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma, Partide yükselmenin temel koşuludur.
 
YENİ HALİ
Madde-83/4 Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma, Partide yükselmenin ve aday olmanın temel koşuludur.
 
GEREKÇE
Parti içi eğitimin başarılabilmesi ve siyasi beklenti içinde olanları parti içi eğitimlere katabilmek için, parti içi eğitimin adaylığın koşullar olması gerekmektedir. Hâlihazırda, partinin hiçbir kademesi için eğitim mecburiyeti olmadığından, ana kademe parti yönetimleri içinde dahi partinin genel ilkelerinden, tüzük ve programından bihaber yöneticiler olduğu gibi, belediye meclisi gibi bilgi ve muhakeme gerektiren bir yere adaylık için dâhi hiçbir eğitim ve kriterin aranmaması örgüt olmanın gereği ile bağdaşmamaktadır. Parti tüzüğünde eğitim için %15 gibi ciddi bir bütçe öngörülmesine rağmen, eğitimli olanlara bir üstünlük tanınmaması bir çelişkidir. Güçlü örgüt için eğitim mutlaka gerekli olmasına rağmen, parti gücünü fiilen gösterecek ve kullanacak seçilmişler için eğitim kriteri getirilmesi haksızlığa da sebep olmaktadır.
 
*
 
Evet…
Atilay Dalgıç’ın tüzük değişikliği önerilerinden üçünü sizlerle paylaşmaya çalıştım.
Bununla birlikte mevcut üç maddenin, ne kadar çarpık ve kendi içinde ne kadar çelişki taşıdığını net bir biçimde gördük.
Dalgıç ise bu çarpıklığı düzeltmeye çalışmış, CHP’ye yakışır bir tüzük hazırlanabilmesi için gayret göstermiş.
 
*
 
Peki, Dalgıç’ın yerinde önerileri uygulanır mı?
Genel merkezin işine gelirse uygulanır!
Bakalım…
Kurultayı bekleyip göreceğiz.
 
1000
icon
ahmet tuna çifteler 28 Şubat 2018 12:04

atilay dalgıç okumuş çocuk bilir bu işleri kendisini tebrik ediyorum chp için büyük bir kazançtır...

0 1 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat