alexa

‘CHP’de, partili köleler yoktur!’

Geçici yönetimin süresinin uzatılması ve yeni bir geçici kurul atanması demokrasi hilesidir

26 Nisan 2019 08:08
A
a
Avukat Yunus Emre Karabulut’u, özellikle CHP camiası çok iyi tanır. Yıllardır CHP lehine çalışma yapan Karabulut, partinin tüzüğüne de oldukça hakim bir isimdir. 
*
Karabulut, CHP’de yaşanan olağanüstü kongre tartışmalarına ilişkin görüşlerini açıklamak üzere aradı. Uzun uzadıya bir görüşme yaptık. Sonrasında ise Karabulut, görüşlerini ifade ettiği yazılı bir açıklama gönderdi. Karabulut’un ifadeleriyle, açıklamanın kısa özeti şöyle: “Geçici yönetimin süresinin uzatılması ve yeni bir geçici kurul atanması demokrasi hilesidir, demokrasi kültürünün yok edilmesidir. Sebepsiz görevden almalar ve yaratılmış fiili durumlar karşısında, yargı yolunun mağdurlarca veya üyelerce işletilmesi gerekir. Bu yöntem esasta demokrasi kültürünün var olduğunu gösterir. Hak arama hiçbir zaman kınanamaz.”
*
Karabulut’un görüşlerinin tamamını aktarmadan önce, olağanüstü il kongresi tartışmalarının nasıl çıktığını ve nelerin konuşulduğunu kısaca anlatmanın faydalı olacağını düşünüyorum.
*
CHP eski İl Başkanı Sinan Özkar ve beraberindeki heyet, olağanüstü kongrenin gerçekleştirilmesi için mevcut İl Başkanı Abdülkadir Adar’la görüştü ve ardından partiye bir dilekçe sunarak olağanüstü kongre talebinde bulundu.
*
Bu talebin ardından parti içerisinde çeşitli tartışmalar cereyan etti.
*
Partinin bir kanadı, parti tüzüğünün bazı maddelerini öne sürerek, olağanüstü kongrenin yapılamayacağını, Haziran’da zaten olağan kongre sürecinin başlayacağını ifade ediyor. Partinin diğer kanadı ise, yine parti tüzüğünün bazı maddelerini dayanak sunarak, olağanüstü kongrenin derhal toplanması gerektiğini belirtiyor.
*
Bunun yanı sıra, partinin bir kanadı, olağanüstü kongre talebinin, partinin başarısına gölge düşürdüğünü, ‘CHP yine kavga ediyor’ algısına yardımcı olduğunu iddia ediyor. Partinin diğer kanadı ise, parti tüzüğünün es geçilemeyeceği, tüzüğün işletilmesinin parti içi karışıklığa değil, partinin düzgün bir zeminde ilerlemesine yardımcı olacağını belirtiyor. 
*
Bu bilgiyi aktardıktan sonra, şimdi de, Yunus Emre Karabulut’un görüşlerini, hiçbir yorum yapmadan, aynen paylaşmak istiyorum. İşte, Karabulut’un, olağanüstü kongre tartışmalarına ilişkin görüşleri...

*

KANUNA KARŞI HİLE VAR
“İki yıl önce seçilen il yönetimi görevde iken, 27 Kasım 2018’de Genel Merkez kararı ile yeni il yönetim kurulu ataması yapılmıştır. Görevdeki yönetim kurulu istifa etmemiştir…  Genel merkez, yeni bir görevlendirme yaparken iki kritere göre hareket etmeli idi. Şöyle ki: İstifa varsa bir sonraki olağan genel kurula kadar yirmi kişilik il yönetim kurulu ataması yapabilir, istifa yoksa Siyasi Partiler Kanunu ve parti tüzüğüne göre görevden alır ve bunu 2 bölü 3 oy oranı ve gizli seçim yöntemi ile yapması gerekirdi. Bu durumda da yedi kişilik seçim kurulu görevlendirir, kırk beş gün içerisinde olağanüstü seçimi de bu kurul yapmalıydı. Ancak bu olayda görülüyor ki; ne istifa var, ne de görevden alma var. Kısacası kanunu ve tüzüğü dolanma dediğimiz, kanuna karşı hile var. Görevden alma ve atama yazısında “boş olan il yönetim kurulu ve başkanlığı” denilerek fiili bir durum yaratılmış ve sanki yönetim kurulu toptan veya yeter sayıda istifa etmiş gibi yeni yönetim kurulu ve başkan ataması yapılmış ve olağan kongreye kadar yetkiliymiş havası verilmiştir.

İL YÖNETİMİNİN MEŞRUİYETİ TARTIŞMALIDIR
Görevden alma işlemi olsaydı, kırk beş gün içerisinde olağanüstü kongrenin yapılması gerekirdi. Her iki durum da olmadığına göre, mevcut il yönetiminin meşruiyeti tartışmalıdır. Yapılan görevlendirme, yasaya ve tüzüğe uygun değildir. Mevcut yönetimin olağan veya olağanüstü genel kurul yapmaya yetkisi yoktur. Çok ivedi olarak bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Genel merkez yedi kişilik kayyum heyeti atayarak, olağanüstü il kongresini mevcut il delegeleriyle yaptırmalı veya Sulh Hukuk Hakimliği’ne başvurularak üç kişilik kayyum heyeti atanarak, en kısa sürede olağanüstü kongrenin yapılması sağlanmalıdır.

KONGRE, 45 GÜN İÇERİSİNDE TOPLANMALI
Ayrıca Siyasi Partiler Kanunu madde 15/2’de  “İl yönetimi organının il kongresinde nasıl seçileceği merkez yönetim organının ne gibi ve nasıl hallerde işten el çektirileceği ve geçici yönetim organının nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. İşten el çektirme kararının il yönetim kuruluna bildirilmesinden başlayarak kırk beş gün içinde il kongresi toplanarak yeni daimi il yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde il kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır” denilmiştir. 
Bu kanun maddesinde yer alan geçici yönetimin görev süresinin kesinliği ve emredici olması tartışmasızdır.

KAYYUM NE ZAMAN DEVREYE GİRER?
Siyasi Partiler kanunu 19/5 maddesinde ise, “el çektirme kararı yetkili kurulların üye tam sayısının 2 bölü 3 çoğunluğu ve gizli oyla alınır” hükmü de yasada düzenlenmiştir. Görevden alma yetkisi merkez yönetimine tanınmıştır. Bu yetki devredilemez. Yasada belirlenen kırk beş günlük sürenin dolmasıyla teşkilat organsız duruma düşmüş sayılır. Bu sürenin dolmasıyla oluşan organsız kalma, genel merkezin hiçbir tasarrufu ile bertaraf edilemez. Devreye kayyum hukuku girer. Geçici yönetim, meşruiyetini delege iradesinden almaz fakat boşluğu doldurmak amacıyla yetkili olan organ tarafından atanan kuruldur. Temel görevi, organ seçimi için demokratik kongreyi toplamaktır. Statü ve görevi, öngörülen kırk beş günlük sürenin dolmasıyla kendiliğinden sona erer.

BÖLÜCÜLÜK DEĞİLDİR
Geçici yönetimin süresinin uzatılması ve yeni bir geçici kurul atanması demokrasi hilesidir, demokrasi kültürünün yok edilmesidir. Sebepsiz görevden almalar ve yaratılmış fiili durumlar karşısında, yargı yolunun mağdurlarca veya üyelerce işletilmesi gerekir. Bu yöntem esasta demokrasi kültürünün var olduğunu gösterir. Hak arama hiçbir zaman kınanamaz. Bu bir bölücülük ve ortalığı karıştırma değildir. CHP’de, partili köleler yoktur. 
Bakın, YSK’nın 06.08.2005 tarih ve 352 sayılı kararında, Eskişehir’deki CHP’de gerçekleşen olaya aynen benzeyen bir durumda “tam kanunsuzluk hali” değerlendirmesi yapılmıştır. Partimizin Eskişehir Örgütünde gerçekleşen olaya ilişkin, parti tüzüğünün ilgili maddeleri de aşağıda ki gibidir:

GÖREVİN BOŞALMASI/ Madde 24
Parti örgütünde bir görevlinin kendi isteği ile görevinden ayrılması ya da değişik nedenlerle görevin boşalması durumunda yeni bir görevli belirlenir. Boşalma olursa, başkan ve kurul, yedekleriyle birlikte düşmüş olur. Bu durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, illerde 45, ilçelerde 30 gün içinde olağanüstü kongre yapmak üzere illerde 7, ilçelerde 5 kişilik geçici kurul atar. Toplantı yapmama nedeniyle kurulların düşmesi durumunda da bu hüküm uygulanır. Ancak düşme tarihinde, herhangi bir seçim ya da referandum tarihine 6 ay ya da daha az bir zaman kaldığı takdirde, Merkez Yönetim Kurulu doğrudan ya da il yönetim kurulunu görevlendirerek gecikmeden yeni bir yönetim kurulu oluşturur.

GÖREVDEN ALMA/ Madde 25
Yasalarda, tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan; partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, Merkez Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte 
iki çoğunluğuyla ve gizli oyla, gerekçesini belirterek görevden alabilir. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevden alınanlar, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak 5 gün içinde Parti Meclisine itirazda bulunabilir. İtirazın kabulü için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. Parti Meclisinin kararı kesindir. Merkez Yönetim Kurulu dışındaki üst örgüt birimince görevden alınanlar, kendisini görevden alan yönetim biriminin bir üstündeki örgüt birimine, gerekçeli kararın tebliğinden başlayarak 5 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz üzerine 10 gün içinde karar verilir. İtirazın kabulü için ilgili kurulun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu gerekir; aksi takdirde itiraz reddedilmiş olur. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtirazda bulunmuş olmak, görevi bırakmayı ve devretmeyi geciktirme nedeni sayılmaz.

GÖREVDEN ALINANLARIN YERİNE SEÇİM/ Madde 26
Başkan görevden alınmışsa, yönetim kurulu kendi üyeleri ya da partililer arasından olağan kongreye kadar görev yapmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla bir başkan seçer. İl başkanı ve il yönetim kurulu birlikte, ya da yalnız il yönetim kurulu görevden alınmışsa, Merkez Yönetim Kurulu, başkan dahil 7 kişilik bir geçici kurul atar. İl geçici kurulu, görevden alma kararının bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde seçimleri yapmak üzere olağanüstü il kongresini toplar.

HUKUKSUZLUK GİDERİLMELİDİR
Görüldüğü üzere, her durumda bir hukuksuzluk vardır. Seçim dönemi olması nedeni ile konu dillendirilmemiştir. En kısa sürede bu hukuksuz durum giderilmelidir.”
 
1000
icon
Aydın 26 Nisan 2019 11:13

Göreve atanan mustafa taşlak alenen akp adayı burhan sakallıya çalıştı.kim atadı bunları kardeşim.disiplin süreçi başlamalı bu zat için.

1 4 Cevap Yaz
Gerçek 26 Nisan 2019 08:43

Bu arkadaşlar neyin derdinde yahu anlamış değilim, Koskaca Eskişehirde Abdülkadir Adar ve Sinan Özkar dan başka kimse yokmu, ikisinide istemiyoruz kardeşim.

1 9 Cevap Yaz
İsmail T.

Sayın Sinan Özkar'ı destekliyoruz. Sinan bey Yönetimin başına tekrar gelmedi . Sinan bey haklı. Sivrihisar da güç kaybettik Günyüzü'nde aday bile çıkaramadık. il yönetimi değişmeli.

2 0
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat