alexa
Fast Express tepe banner kampanya

Eskişehir'de yangından mal kaçırılıyor

Videoyu Aç Eskişehir'de yangından mal kaçırılıyor
A
a

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Millet Bahçesi’ne karşı olmadıklarını belirterek, “Taş çatlasın 20 milyon harcanır, mükemmel bir Millet Bahçesi yapmak için. Ama 50 milyonu bir tarafa verip alelacele yangından mal kaçırmaktan başka bir şey değildir bu” dedi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yıkılan eski Atatürk Stadyumunun yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet Bahçesinin süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükerşen, Millet Bahçesi fikrinin ilk Eskişehir’den çıktığını hatırlatarak “Eskişehir'den çıkan ve İstanbul seçimleri arifesinde meydanlarda Sayın Cumhurbaşkanının hediyesi olarak Millet Bahçelerinin yapılacağı duyuruldu. Şimdi Eskişehir'de yapılmak istenen Millet Bahçesi Atatürk stadyumu gibi şehrin merkezinde bulunan ve stadyumun yıkılmasıyla orada meydana gelen boşluğu belediyelerimizce ve halkın arzusu olarak ki Eskişehir’in eksiği olan Kent Meydanı yapılması fikri ağırlık taşıyordu. Bizim şehir planlarında da bu alan Kent Meydanı olarak kararlaştırıldı ve planlara da öyle geçti. Artık şehirlerde özellikle dünyanın  gelişmiş ülkelerine bakıldığında şehirlerin gelişmesine paralel olarak Kent Meydanları oluşturulmuştur. Halk oralarda toplanır, şenliklerini, gösterilerini orada yapar. Eskişehir’de bu yoktu. Atatürk stadının ortadan kaldırılmasıyla bu imkan doğdu. Ama bir anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından fikrin Cumhurbaşkanının hediyesi olarak ilk atıldığı yer olması nedeniyle olsa gerek kent bahçesi yapılacağı duyuruldu” dedi. 

İHALE KAPKAÇI
Millet Bahçesi için çalışmaların başladığını kaydeden Büyükerşen, “Bunun için çalışmalar başladı ve ihale açıldı. İhale açık bir ihale değildi. 50 milyona yakın bir miktarda teklif almak suretiyle yapılmış bir ihaleydi. Bana sorarsanız bu bir ihale kapkaçıdır. Başka bir şey değildir. Alelacele hiçbir ruhsat alınmadan orta yerde düzgün bir mimari proje olmadan inşaat başlandı. Bunun üzerine Odunpazarı Belediyesi ruhsat almadan alana aykırı amaç doğrultusunda iş yapıldığını  görünce o alanı mühürledi. Ama burası Türkiye'dir. Dinleyen olmadı ve inşaat devam etti. Oysa belediyeler tarafından mühürlenen yerlerin ceza görmesi lazım. Mühür fekki denir buna. Devletin kamu kuruluşunun karar ve yetkisini dinlememek demektir. Belediyenin mühürlediği yeri müteahhitçe mühür fekki yapılarak inşaata devam edilmesi suçtur. Yasalara açıkça aykırı davranmaktır. Tabi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ben her şeyin üstündeyim, şehir halkının oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarının, şehirlilerin arzusuna göre yapılmış planlara karşı gelebilen, bozabilen, ruhsat vermediği işlere ruhsat verebilen, Ankara'da oturan birtakım bürokratların, şehirlerin coğrafyasını, halkının istek ve ihtiyaçlarını, yapılacak tesisler için en az bilimsel araştırmaların da yapılması gereken işlere aldırış etmeden onları üstünde karar verme yetkisi, zaten Türkiye'nin, şehirciliğin zaaflarından bir tanesidir. Demokrasinin en büyük zaaflarından bir tanesidir” diye konuştu.  


50 MİLYONA DEĞİL 15 MİLYONA YAPILIR
Millet Bahçesi fikrinin ortaya atıldığı ilk günlerde Vilayette sergilenen makete atıfta bulunan Büyükerşen, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaya bir proje çıkarmadan, her ne kadar yapılmış bir maket varsa da ben görmedim, bize göstermediler. Bir maket yapıldığı söyleniyor ama maket ayrı proje ayrı bir şeydir. Bunun yanı sıra yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, alelacele Kültür ve Tabiat Koruma Varlıklarına ki, çünkü Kültür ve Tabiat koruma Varlıklarının da onayı gerekir bunun gibi yapımlarda. 27 Mart'ta Koruma Bölge Kuruluna Millet Bahçesine ait avam projelerinin değerlendirilmesi için zemin altında ve üstünde yapılması istenen imar planı tadilatı yani değiştirilmesi... Kim yapacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı keyfince kendisinin detaylarını bilmediği bir yerde plan yapıp bunu yapacaksınız diye gönderiyor, kurula iletiliyor. 1 ay sonra kurul toplandığında tevhit, ifraz işlemleri uygun görülmüştür diye bir karar veriyor. 1 ay sonra yani 5'inci ayda da Odunpazarı Belediyesi tarafından mühürleme işlemi yapıyor. Odunpazarı Belediyesi ne diyor? Bunun planı yok ve plan değişikliği yapılmış değil” dedi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GEÇMEMİŞ 
“Kuruldan da plan değişikliği geçmemiş” diyen Büyükerşen şöyle devam etti: “Kurula gönderilen plan notlarını incelediğimizde karşımıza çok ürkütücü birtakım hükümler çıkıyor. Mesela 3'üncü maddesi var. Plan yok ama plan notu var. Onaylanması için gönderilen plan notlarında şöyle diyor: Millet Bahçesi proje alanı içinde kalan yapılar, yapılar için belirlenen emsale esas inşaat alanı sabit kalmak şartıyla, ifraza konu alan için oluşan emsal oranına bakılmaksızın, vaziyet planına göre ifraz edilebilir. Bu ne demektir? Bu sınırsız emsal demektir. Yani yapılaşma hakkını bir noktada toplayıp bu alanı bütünden ayırıp geri kalan büyük alanı da tekrar yapılaşma hakkını doğruma gibi bir kolaylığı getiriyorsunuz. Fevkalade sakıncalı bir plan notudur. Bir de 5'inci maddesi vardır, bakanlığın kurula gönderdiği. Onda da şöyle diyor: İmar ada parsellerinde teknik alt yapı ve özel teknik yapının ifraz koşulları aranmaksızın vaziyet planına göre ifraz edilebilir veya iskan almaksızın kat mülkiyetine göre bağımsız bölüm olarak belirlenir diyor. Burada dikkati çeken nokta teknik alt yapı deyimi. Plan notlarında teknik alt yapı sözcüğü vardır. Ama özel teknik alan sözcüğü yoktur. Yepyeni bir teknik alan mı yaratacaklar? Bunun ne getireceği belli değil. Bir de 7'nci maddesi var bu plan notlarının. Burada da alan bütününde otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak açık ve kapalı ve zemin altı ve üstü otopark yapılabilir. Emsale dayalı değildir diyor. Bunlar da dikkatimiz çekti. Aslında planlarda emsal sınırlayıcıdır. Bu sınırın dışına çıkartıyor. Bu kurulda görüşülmeye alındığında 6'ncı ayda tekrar toplandı. 7693 sayılı koruma bölge kurulu kararı ile 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği meydan alanından Millet Bahçesine dönüştürülmesine uygun ama plan notlarında yapı emsalinin değerini arttırıcı ifadelerin bulunması sebebiyle plan notlarının tekrar değerlendirilmesini uygun görüyor. Şimdi hal böyleyken bakanlıktan 7'nci ayda planların askıya çıkarılmasına ilişkin yazı müdürlüğe gönderiliyor. Burada bir acelecilik var. Neden var. Çünkü açık olmayan bir ihaleyle vermişler, inşaat devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi usule uygun olmadığı gerekçesiyle mühürlüyor, mührü fek ediyorlar aceleyle yapıyorlar. İhale 50 milyona yakın bir miktar veriliyor. Doğrusunu isterseniz bizi görüşümüze göre bu 10-15 milyon çıkacak bir bahçedir.  50 milyon olarak takdir edilmiş. Neye göre o maliyet çıkarılmış merak ediyoruz” diye konuştu. 

BÖLGEDE İTİRAZLAR VAR
Planların askıya çıkarılması için TOKİ'ye bilgi verildiğini vurgulayan Büyükerşen, “Deniliyor ki biran önce askıya çıkarılsın. 22 Temmuz'da Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne numarataj talebi geliyor. Sanki planlar ve mimari projeler onaylanmış gibi numarataj talebinde bulunuyorlar. İl Müdürlüğünün bir kere ruhsat  düzenleme yetkisi yoktur. Bu yetki yalnız ve yalnız Odunpazarı Belediyesinindir. Nihayet 25 Temmuz'da Koruma Bölge Kurulu plan notlarının tasfiye edildiği şekliyle yani biraz önce bahsettiğim 3, 5 ve 7'nci maddeleri çıkarılmış. Bu çıkarılmış şekliyle plan değişikliğinin uygun olduğuna karar veriyor Bölge Koruma Kurulu. Hala ortada mimari proje yok. Bakın işler nasıl ilerliyor. Mühür fekki devam ediyor. Kurul onayı da yok. Yani bölge kurulundan çıkmış bir onay da yok. Onay olmadan askıya çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdi başka bir şey var. Eksik olan yine bakanlığın yaptığı eğer bir plandan meydanı kaldırıyorsanız yeni bir meydan bulmanız lazım. Biz bu meydanı kaldırıyoruz, ama onun yerine şu meydan yapılsın diye bir değişiklik de yok. Hem belediyelerimizden geçmiş değil hem de Çevre bakanlığının böyle bir kararı yok. Bölgede tabi çeşitli itirazlar var” ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİNE KARŞI DEĞİLİZ
Belediye olarak Millet Bahçelerine karşı olmadıklarını vurgulayan Büyükerşen, “Biz Millet Bahçesi fikrine karşı değiliz. Karşı oluşumuz doğru dürüst yasaya uygun olmada süreçlerin yürütülmeden alelacele Millet Bahçesi olgusunun göz önünden kaçırılması. Ya da Millet Bahçesi yapabilmek için birçok konunun göz önünden kaçırılmasına karşıyız. Şimdi Eskişehir için bir Kent Meydanı büyük bir kazançtı. Nitekim belediyeler olarak halkın isteğine uygun olarak. Ancak Millet Bahçesi de yapılsaydı millet ikinci bir kazanca sahip olacaktı. Fakat aynı yerde değil. Bana soracak olursanız ben Millet Bahçesi gibi halkın yararına olabilecek çok güzel bir eseri Porsuk kenarında ya da başka bir yerde yapılmasını isterdim. O zaman ne olacaktı? Eskişehir Sayın Cumhurbaşkanının istekleriyle bir Millet Bahçesine kavuşurken bir tabiat zenginliğine sahip olurken bir de Şehir Meydanına kavuşacaktı. İki kazanç birden olacaktı. Böyle bir bahçenin Porsuk gibi akan çayın yanında hatta iki sahilinde karşılıklı olarak kurularak ikisinin arasına köprü yapılmak suretiyle birbirine bağlansaydı çok zengin bir doğa harikasına kavuşacaktık. Maalesef bu tartışmaları yapabilme şansına sahip olamadık. Bunu gerektiği gibi yapılması için bakanlıkla bir araya gelelim biz de belediyeler olarak imkanlarımızla katkıda bulunalım. Millet Bahçesi yapmakla iş bitmiyor. Buranın bakımı var, temizliği var, geliştirilmesi var. Bunlar kime verilecek? Eğer bir takım vakıflara birtakım avantaj sağlanacak yerlere verilmeyecek ise doğaldır ki belediyelerle işbirliği yapılması ve cumhurbaşkanının hediyesi sayılabilecek böyle bir bahçenin de gelecek kuşaklar için mükemmel bir hizmet alanı olmasından ibarettir” dedi. 

SORUMLULUK ALMAK İSTİYORUZ
Meydan yerine bahçe yapılması ve plan notlarıyla ilgili herhangi bir dava sürecinin olup olmamasının sorulması üzerine konuşan Büyükerşen şöyle devam etti: “O safhaya geldiğinde düşüneceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız. Plansız böyle bir şey yapılamaz. Bir kazanç elde etmek için bir kazanç kaldırıyorsunuz. Biz Millet Bahçesine karşı değiliz, aksine sorumluluk taşıyan belediyeler olarak o projede de sorumluluk almak istiyoruz. Uygun yere Millet Bahçesinin yapılmasını istiyoruz. Suç mudur bu? Eskişehirlilerin isteği de bu doğrultudadır. Belediye meclislerimizde sadece CHP'li üye yok, AK Partili de var MHP'li de var İYİ Partililer de var. Oybirliği ile bu gibi hizmetlere biz çoktan razıyız, işbirliği yapabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alışkanlığı üzere muhalefet belediyelerinin işlerini bozmak, onların istediğini onların istediği gibi değil de onların isteğinin ötesinde yapma gayreti içerisindedirler. Bu demokrasiye de uymamaktadır, halkın isteklerine de uymamaktadır, halkın faydasına da isteklerine de uymamaktadır. Taş çatlasın 20 milyon harcanır, mükemmel bir Millet Bahçesi yapmak için. Ama 50 milyonu bir tarafa verip alelacele yangından mal kaçırmaktan başka bir şey değildir bu.”

50 MİLYON LİRA ÇÖPE GİTMEZDİ
Kamuoyunda oluşan Millet Bahçesi projesinin Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e verilseydi ya da görüşü alınsaydı gibi bir görüş hakim olduğunun sorulması üzerine Büyükerşen, “Keşke verilseydi değil. Biz yapalım demedik. Çünkü mali imkanlarımız memur ve işçi maaşlarını ödemede zorlanacak hale geldi ekonomik kriz nedeniyle. Ama öyle anlaşılıyor ki TOKİ'nin elinde para var, bu parayı birine verecek, 50 milyon, 40 milyon. Onu bize vermesin yine maliyeti 15'e mi çıkacak 20'ye mi çıkacak bellidir o. 20'den fazla da tutmaz, mekanın genişliğine baktığınız zaman. Hatta bizimle işbirliği yapsalar. O Millet Bahçesinin finansmanını da nereden çıkacağını da söylerdik. Hemen bir model söyleyelim. Bir otopark yapılacak ya o otoparkı yap ilet devret modeliyle 10 yıl 15 yıl süreyle kişilere verip karşılığında da Milet Bahçesi haline getirilecek denseydi bu ekonomik sıkıntıda devletten para da çıkmamış olurdu. Bize verilsin istemezdik ama bizim de imkanlarımız var. Mesela bizim park bahçe müdürlüğümüz var, seralarımız var, fidanlarımız var, fen işlerimiz var, iş makinelerimiz var. Pekala oturarak birlikte karar verilseydi bu imkanları da kullandığımız takdirde devletin 50 milyonu sokağa atmamış olurduk” dedi. 

YAPACAKSA HÜKÜMET YAPSIN
Geçen günlerde küçük sanayi sitesi esnafının ‘Yaparsa hocamız yapar’ şeklindeki açıklamaları değerlendiren Büyükerşen, “Küçük sanayi sitesinde hoca bu işe el atsın şeklinde düşüncelerini dile getiren esnafımıza teşekkür ediyorum. Ama illa Büyükşehir Belediyesi yapar değil. Odunpazarı Belediyesi de yapar Tepebaşı Belediyesi de yapar. Yani nedir? Oradaki çöküntü alanını orta yerden kaldırıp şehre yeni bir planlı, imar bölgesi kazandırmak ve de oradaki sanayicileri organize sanayi bölgesinin karşısındaki yeni alanlara taşımak için düzenleme yapılacak. Ama sıkıntı şurada. Odunpazarı Belediyesi orayı kendisi yapmak istedi. Plan proje de hazırlandı. Fakat ne yaptılar? Bakanlık afet riskli bölge ilan etti orayı. Orası bir kere afet riskli bölge değil. Afet riskli alan ilan etti, çünkü afet riskli alan bakanlık kuruluna ait olduğu için plan ve projeleri onlar yapacaklar. Odunpazarı Belediyesi müracaat etti. Bana verin dedi. Yine vermediler. Böyle bir karar ortadayken sevgili hemşerilerim hoca girsin devreye halletsinler diyorlar. Hoca nasıl halledecek? Böylesine partizanca bir davranışla karşı karşıya kalırsa... Hoca ne yapsın? Hiçbir şey yapamaz. Madem öyle gelin hükümet yapsın bakalım ama yapacak hali olmadığını biliyorum. Çünkü bize hele bu ay memur ve işçi maaşlarını ödeme konusunda bizi müşkül duruma sokacak az para verdi. Memur ve işçi maaşlarını ödememiz tehlikeye giriyor. Hatta merkez bankasının halk deyimiyle karşılıklarını da kullandığına göre böyle bir şeye girişemez. Eskişehirli hemşerilerimin teveccühüne teşekkür ederim ama yapacaksa hükümet yapsın görelim” ifadelerini kullandı.

ŞEHİR DEĞER KAZANACAK
Porsuk-1 ve Porsuk-2 Dönüşüm Projeleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Büyükerşen, “İş Bankasından başlayıp, Aydın Arat parkına kadar Porsuk'un iki tarafını aynı Porsuk Bulvarının iki tarafı gibi güzel tesislerle, sosyal, kültürel tesislerle donatan bir proje yaptık. Burada bakanlar kurulu kararına gerek yok. Burada belediye meclisinde bu bilinçte olarak karar verdi ve yürürlüğe soktuk. Şimdi bu finansman nasıl sağlanacak? Bizim projeye göre mülk sahipleri kendileri de yapabilir. Veya herhangi müteahhit firma çıkıp İş Bankasından itibaren hemen belirteyim İş Bankası kendisi yapacak onun dışındaki kısımlar ise gayrimenkul sermaye ortaklığı olan kuruluşlar veya büyük firmalar bir araya gelip yapabilirler. Ya da belediyenin de katkıda bulunması yani imkan araması suretiyle oradaki mülk sahiplerine kredi sağlanabilir. Dolayısıyla orası şimdiki çöküntü alanı olan kısımları göz önünden kaldıracak mükemmel bir sahil haline gelir. Nüfus artıyor ama Porsuk Bulvarının iki tarafı bütün nüfus yoğunluğunu kaldırmaya çalışıyor. Büyük bir yoğunluk var. Dolayısıyla İş Bankasından Aydın Arat parkına kadar olan iki sahili de aynı Porsuk Bulvarındaki gibi sosyal hayatı canlı duruma getirebilecek yapılara kavuşturursak o zaman Porsuk Bulvarının yükü azaltılmış olacak. Ayrıca çok güzelleşecek, şehir bir kat daha değer kazanacak. Gündoğdu projemiz de hazır. Halk da takdir etti. Ama oraya da finansman ayırabilecek, orayı yapıp karşılığında yüzde 50-60’larda kazanç sağlayabilecek büyük yapım firmalarına ihtiyacımız var. Onlar için uğraşacağız” diye konuştu. 


 
Kaynak : Anadolu Gazetesi
1000
icon
Beyfendi 4 Ağustos 2019 14:59

Bunun yapılmadığı yer mi var İzmirde her projeye köstek oluyorlar. Büyükşehir metroyu kendı olanakları ile yapıyor bu seferde onay vermiyor 2-3 seneden aşşağı onayladıkları proje yok. İzmirde biz böyle konuşunca Eskişehir nasıl bu kadar gelişti diyorlar buradaki haber ve yorumları gözlerine sokmak lazım her muhalefet olan yerde aynı durum. Devlet adamı değil bizi yönetenler zaten

0 0 Cevap Yaz
Adil gündüz 3 Ağustos 2019 15:55

Ben kimsenin sempatizanı değilim tam 60 yaşındayım ülkemin son 50 yılının siyasetini bizzat yaşamış birisiyim. Köprülerin ne kadar kullanıldığını çıkarsan görürsün, ulaşımı operayla baleyle senfoniyle bir tutuyorsun ya seninle tatışacak bir şeyim yok. Sonrada sözcü fox deyince kızıyorsun........!

1 1 Cevap Yaz
Adil gündüz 3 Ağustos 2019 10:49

DKC kardeşim, sözcü gazetesi fox tv ağzıyla konuşuyorsun arkadaşım ben belediye açıklamadı diyorum sen konyadan afaki örnekler veriyorsun . Belediyeye sor diyorsun o zaman be öğrenmiş olurum . Belediye açıklarsa kamuoyu bilgilenir. Mesela opera ,senfoni orkestrası eskişehirde kaç kişiye hitap ediyor ve belediyeye yıllık maliyeti ne kadardır .

5 2 Cevap Yaz
DKC

Diyorum ya,git sor belediyeye kardeşim.Burada belediye yetkilisi varmış gibi sorup durma!! Seni belediye kapısından kovacak değiller ya elbet şeffaflık ilkesi gereği çok merak ettiğin opera bale etkinliklerinin maaliyetini sana açıklar,yok fox tv,sözcü ağızıyla konuşuyormuşum falan filan burda niyet okumaya çalışma! Bana kalırsa sende,hükümet sempatizanlığı yapıyorsun.Peki,sen hükümetin her yaptığı projenin,işin maaliyetini sorgulayabiliyormusun? Otoyollar,köprüler ne kadar kullanılıyor? Garanti verilen ücretler her ay ne kadar ödeniyor? Devlete yıllık maliyeti ne????

1 3
DKC 'ye CEVAP 2 Ağustos 2019 23:48

Millet bahçesini yapanlar kaça yapılacağını yine açıklamışlar yani haberimiz oldu . Eksiktir fazladır ayrı platformda tartışılır . Peki 21 yıldır belediyenin yaptığı hangi işin maliyeti milletle paylaşıldı ? Mesela korsan gemisi kaç milyona, parkların maliyeti kaç kuruşa oldu. Mesela operanın , senfoni orkestrasının belediyeye yıllık maliyeti kaç yüzbin milyon baloncuk ? Yorum yapanlar mertçe kimliğini belirterek yazsın medenice tartışalım .!

4 3 Cevap Yaz
DKC

Git belediyeye,bunları belediyenin kendisine sor.Elbet sana verecekleri cevabı olacaktır.Ayrıca belediyenin,yaptığı projelerde bir usulsüzlük falan filan olsaydı,emin ol sayıştay bunları çoktaan açıklardı.Aynı zamanda yılmaz hoca başta olmak üzere hesabı sorulurdu.Örnek; geçen sene konyada,olmayan köprüye milyar liralar harcanmış.görevliler denetime bir gidiyor,milyon liralar harcanmış ama köprü diye birşey yok.İşte bu olay,sayıştay tarafından duyuruldu.Peki,millet bahçesini yapanlar ne yapıyor? Hem ihale adrese teslim,hem çalışma ruhsatı yok! Belediyenin mühürünü kırıp iş yapıyorlar.Bunlar,kanıtlanmış şeyler...Ayrıca,biz burda yorum yapıyoruz,ki yaptığımız yorumlarda bir iftira,yalan veya karalama yok! Öyleyse,sen kimsin millete kimlik muhabbeti ediyorsun???

1 3
Peker 2 Ağustos 2019 13:46

hep algı hep algı

5 4 Cevap Yaz
esnaf 2 Ağustos 2019 11:13

Bizim ummetciler suriyelileri cok seviyorlar ya, en iyisi sehrin ortasina ucube millet kiraathanesi yapacaklarina, suriye ,mahallesi yapsinlar.Sevap kazanirlar…...

6 6 Cevap Yaz
DKC 2 Ağustos 2019 10:49

Bırak hocam,allah aşkına bırak.Yorma kendini,ne kadar anlatsanda anlamayacaklar.Tren yolunu yer altına aldılar,üstüne parkı tcdd yapacak dediler.Sıkı sıkı tembihlediler,aman ha!,belediye karışmasın.Şehri derya parkı yapıldı,yine tembihlediler.Aman ha! Belediye karışmasın.Sonra,iki parkta bakımsızlıktan çöplüğe döndü.Sonrada,basın tarafından bu rezillikler ortaya çıkınca karışmasın dedikleri belediyenin temizlik işleri parkları temizleyip düzenledi.Karışmasın dedikleri adamlara,paşa paşa muhtaç kaldılar.Bırakın,yine ellerine yüzlerine bulaştırsınlar...

4 10 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat