alexa
Fast Express tepe banner kampanya 2

Eskişehir'de personel alımı yapılacak: Başvurular başladı!

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'de personel alımı yapılacak: Başvurular başladı!
A
a

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 85 öğretim üyesi alınacağını duyurdu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, 85 öğretim üyesi istihdam edileceğini açıkladı. Bugün (19 Temmuz 2022 Salı) başlayan başvurular 2 Ağustos 2022 gününe kadar şahsen veya resmi vekâletname ile yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Rektörük yarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26 ncı maddeleri ile madde 23(c), 24(d) ve 26(a)’ya dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir. Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5. Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)
6. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK)
denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden yürürlükte olan ÜAK
Doçentlik Dil Koşulunu sağlamak.)
7. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuran adaylar için yabancı dil belgesi (ÜAK tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden en az 65
(altmış beş) puan almış olmak.)
8. ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda (Form için lütfen tıklayınız) belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış yayın listesi, (Profesör
kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına
ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetilen doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve
Doktor Öğretim Üyesi adaylarının 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB-FLASH BELLEK İÇİNDE) bir örneğini de fiziksel olarak teslim etmeleri gerekmektedir.
9. Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)
10. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim dili İngilizce olduğundan müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
11. Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

Not: Başvuru süresi bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar Profesör ve
Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir. İlgili
kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek
yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör başvurularında ÜAK’nin yürürlükteki doçentlik başvuru koşulları uygulanacaktır. Profesörler ve
Doçentler daimi statüye atanacaktır. Doktor Öğretim Üyeleri yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecektir. 2547 Sayılı Kanun’un Ek 38 inci
maddesi uyarınca belirlenen %30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. Doçentlik kadrolarına başvuranlardan; 6 Mart
2018 tarihli ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi
tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan
başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

İlgilenen kişiler, üniversitenin web sitesinden açılan kadrolara ilişlkin bilgi edinebilir.
1000
icon
Güzel 20 Temmuz 2022 12:25

Bakalım 85 görevliden 1 imi 2 simi akpl haricinde liyakatlı seçilecek?

0 3 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat