alexa
Fast Express tepe banner kampanya 2

Eskişehir'de Büyükşehir'den ihale! 10 yıllığına kiralanacak...

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'de Büyükşehir'den ihale! 10 yıllığına kiralanacak...
A
a

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, merkez ticari servis aracı (S) plakaları işletmesi kiralaması için ihale gerçekleştireceğini duyurdu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 10 adet servis aracı plakasının 10 yıl süreyle işletme haklarının kiralanması için yapılacak ihalelerin 13 Nisan 2022'de yapılacağı açıklandı.

İhale ile ilgili detaylar ve koşullar şu şekilde:

UKOME Kurulunun Kararı ile 10 (On) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.

Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin;
1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)

5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)

6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)

7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

8. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

9. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)

10. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)

11. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.

12. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.

13. . İdari Şartnamede istenilen diğer belgelerle birlikte ihale tarihi ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur.


 

Ariman web reklam 2
ECC Tur
1000
icon
Okur 5 Nisan 2022 23:30

Bu ne şimdi. Herşey şeffaf olmalı ihaleler halka açık yapılmalı. Devlet denetleme kurumu ilgi göstermeli.

0 1 Cevap Yaz
Vatandaş 5 Nisan 2022 16:37

Sahipleri belli olan şeyin ne ihalesi anlamadım adet yerini bulsun galiba

2 6 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Göksel Tantuni Eskişehir