alexa
Fast Express tepe banner kampanya 2

Eskişehir Büyükşehir ihaleye çıkıyor: 10 yıllığına kiralanacak!

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir Büyükşehir ihaleye çıkıyor: 10 yıllığına kiralanacak!
A
a

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi plaka ihalesine çıkılacağını, 13 adet Ticari Servis aracı (S) Plakalarının 10 yıllığına ayrı ayrı ihale yoluyla kiraya verileceğini duyurdu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 adet Ticari Servis aracı (S) Plakalarını 10 yıllığına ayrı ayrı ihale yoluyla kiraya verecek. İhalelerin gerçekleşeceği tarih 18 Ağustos 2021 olarak duyuruldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait ihale ilanı şu şekilde:

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN:

UKOME Kurulunun Kararı ile 13 (onüç) adet Merkez Ticari Servis Aracı (S) Plakalarının işletme haklarının 10(on) yıl süre ile kiralanması işi ayrı ayrı ihaleye çıkarılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık arttırma usulüne göre ihaleye konulmuştur.
Şartnameler Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığından temin edilebilir.

İsteklilerin;
1. Eskişehir İl Sınırlarında tebligat için adres göstermesi, Eskişehir İl Sınırlarında kanuni ikametgâh sahibi olması, ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
3. Mevzuatı gereği Eskişehir İl Sınırları içinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Şoförler Odası belgesi ya da Servis araçları işletmeleri kayıt belgesi.
4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi ve Yetki Belgesi (ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 1 (bir) ay öncesinde alınmış) (Aslı veya noter onaylı)
5.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
6. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı)(Faaliyet konusunda Taşıma ve Servis işi olanlar ihaleye katılabilir.)
7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )
8. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.)
9. İdari şartnamede belirtilen geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden, ihalenin yapıldığı tarihten en fazla 10 (on) gün öncesinde alınmış borcu yoktur belgesi verilecektir. (Aslı)
11. İhale dosyası alındı makbuz bedeli belgesi, (Aslı)
12. Her “S” Plaka kiralanması için yukarıdaki istenilen evraklar ayrı ayrı düzenlenecektir.
13. Gerçek kişiler 26 yaşından gün almış, 66 yaşından gün almamış olmalıdır. D Sınıfı Okul Servisleri için 5 yıllık, D1 Sınıfı Okul Servisleri için 7 yıllık ehliyet sahibi olmak. Personel Servislerinde en az 3 yıllık ehliyet sahibi olmak.
14. Gerçek kişiler Ekli formu ilgili kurumlara onaylatacaktır.

Yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ihale tarih ve saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonda Hazır Bulunmaları gerekmektedir.
İhale Konusu Aylık Muhammen Bedeli         Şartname Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
S 1723 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:05
S 1724 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:07
S 1728 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:10
S 1729 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:13
S 1731 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:16
S 1800 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:19
S 1801 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:22
S 1802 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:25
S 1803 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:28
S 1804 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:31
S 1805 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:34
S 1806 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:37
S 1807 3.000,00-TL+KDV 100,00-TL 10.800,00 TL 18.08.2021 15:40
Ariman web reklam 2
1000
icon
Marmara kazım 7 Ağustos 2021 21:49

Servisciler odasına sesleniyorum kapatıp gidin dükkanı

0 0 Cevap Yaz
Sungurlu 7 Ağustos 2021 15:06

Aylık kira bedeli 3bin lira diyo bu servisler aylık ne kadar kazanıyor abi?

0 0 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat